Mesto Piešťany pripravuje na stredu 10. mája verejné prerokovanie predkladaných projektov participatívneho rozpočtu. Verejnoprospešné návrhy predložili sami obyvatelia a posudzovala ich pracovná skupina, ktorá rozhodovala o tom či splnili podmienky uvedené v štatúte. Hlavným účelom nadchádzajúceho stretnutia je prezentácia jednotlivých nápadov za účasti prekladateľov, ako aj oboznámenie verejnosti s cieľmi, ktoré majú naplniť. Prerokovanie sa uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na ulici Alexandra Dubčeka o 17.00. Participatívny rozpočet ponúka obyvateľom Piešťan a mestskej časti Kocurice možnosť rozhodnúť o využití celkovej sumy 20 000 eur. Tá mala byť rozdelená medzi najmenej päť „malých“ projektov do 2 000 eur a najmenej dva „veľké“ projekty v celkovej sume do 5 000 eur, do „Úľa projektov“ sa dostalo sedem návrhov. O úspešnosti jednotlivých návrhov rozhodne hlasovanie, ktoré už beží na webových stránkach radnice.

Projekty do 2 000 Eur

1.Stolnotenisový stôl sídlisko Bodona
2.Zrkadlo Vrbovská križovatka Mliekarenská, osadenie dopravných zrkadiel v križovatkách ulíc: Staničná, Javorinská a Partizánska a výmenu nevyhovujúceho(príliš malého) dopravného zrkadla na križovatke Mudroňova- Vrbovská cesta
3.Doriešenia parkovania pred obytným domom 2873 na Brezovej ulici

Projekty do 5 000 Eur

1. Certifikovaný exteriérový fitpark na ZŠ F. E. Scherera Piešťany
2. Výmena okien v priestoroch Materského centra Úsmev
3. Športujem rád, pohyb je môj kamarát
4. Viacgeneračná oddychová zóna Lipová

-lt/Zdroj, foto a grafika: Mesto Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972