Krajinársko – architektonickú súťaž na obnovu mestského parku, ktorú v roku 2012 vyhlásilo Mesto Piešťany, vyhral spomedzi ôsmich účastníkov návrh kolektívu mladých žien, absolventiek Fakulty záhradnej a krajinnej architektúry Mendelovej univerzity v Brne. Víťaznú štúdia predstavili verejnosti v marci tohto roku a bola aj podkladom pre spracovanie projektu. Jeho konečnú verziu nedávno odovzdali piešťanskej radnici.

P1030031

Mladé krajinné architektky Ivana Kučírková, Klára Nepustilová, Eva Teplická a Dominika Letková sa návrhu obnovy mestského parku venovali poctivo a zanietene. Ako spomína Dominika Letková, rodáčka z Piešťan, bývajúca vo Vrbovom, ktorá u nás podniká, všetky komponenty vyberali veľmi citlivo, aj preto, lebo ide o kultúrnu pamiatku: „Mala som nejaké informácie ešte z mojej diplomovej práce, ktorá sa týkala úpravy nábrežia Váhu od Kolonádového mosta po Sĺňavu. Študovala som historické pramene, súvislosti, hľadala som zdroje v Balneologickom múzeu. Nechceli sme vyrábať nový park, prestavovať chodníky, je rozvrhnutý naozaj dobre, snažili sme sa skôr oživiť ho o nové vegetačné prvky.“ Svoje návrhy konzultovali s vybranými špecialistami či už pri výbere trávnikovej zmesi, ktorá bude napríklad kombinovaná s lúčnymi bylinami vo východnej časti parku, výberom kvetín na záhony, ale aj materiálu na chodníky. „Pri návrhu trvalkových záhonov sme oslovili Ing. Ondřeja Fousa, ktorý je považovaný za špičku vo svojom odbore,“ hovorí D. Letková.

Centrálnou zónou by sa mala stať hlavná alej alebo promenáda. V štúdii autorky uvádzajú: „Hlavná promenáda je zakončená pôvodným rondelom stromov, z ktorého sa do dnešnej doby dochovalo iba torzo a navrhuje sa k obnove. V rámci návrhu je riešená obnova vonkajších stromoradí, vnútorné stromoradia sa ponechávajú na dožitie.“ Jedným z efektných prvkov by mal byť trvalkový záhon, vedený jej stredom. Na promenádu nadväzuje „Centrálna lúka“,  situovaná v ploche bývalého rozária. Okolo nej by mal viesť okružný chodník doplnený odpočinkovými plochami s pergolami, rôznymi formami posedenia ako lavičky, stoly, otočné stoličky, lehátka . Podľa Dominiky Letkovej tu chceli vytvoriť jemnú zvukovú zónu: „ Inšpirovali sme sa návštevou Beethovena v Piešťanoch.“ V zóne by boli umiestnené akustické prvky ako perkusie, harfa a xylofon.   V blízkosti sa nachádza aj pikniková lúka so stolmi a posedením.

Športovo-rekreačná časť je situovaná vo východnej časti parku. Táto časť je určená pre aktívnu rekreáciu všetkých vekových vrstiev. Vizuálne je prepojená s okolitou krajinou – ostrov Lido a funkčne nadväzuje na frekventovanú komunikačnú trasu nábrežia pozdĺž rieky Váh. Umiestnené je tu prírodné detské ihrisko, pričom využitý je blízky porast, ktorým je vedený drevený chodník.

P1030011

Ďalšími doplnkami parku by mali byť napríklad pitné fontánky či objekt pre zázemie športovísk so sociálnym zariadením a sprchami, situovaný v blízkosti súčasných športových ihrísk. Tie by tiež mali prejsť rekonštrukciou a súčasťou objektu Zázemie športovísk by mala byť aj kaviareňV blízkosti kaviarne je situovaný aj „senior fit park“ a spomínané prírodné detské ihrisko.

Po obvode parku by bola vedená okružná komunikačná trasa využiteľná ako inline a cyklotrasa. Ďalšie komunikačné trasy sú plánované v interiéri parku. V rámci obnovy sa počíta s kompletnou obnovou povrchu komunikácií a trasovanie pôvodných ciest návrh z väčšej časti rešpektuje. Oživiť park by malo aj nové osvetlenie, ktoré by zvýraznilo hlavnú alej a okružný chodník. „Chceli sme zachovať aj také pokojnejšie zóny a zvýrazniť centrálnu časť, napríklad tiež zaujímavým podsvietením stromov. Aby sa ľudia neobávali a využívali park na prechádzky až do neskorého večera,“ dopĺňa slovenská spoluautorka.

Samozrejme, že obnova parku si bude vyžadovať  zásahy do zelene a niektoré prestarnuté dreviny a kríky budú odstránené. „Chceli by sme týmto aj osloviť ľudí, aby pochopili, že nepôjde o zbytočné rúbanie stromov, ale o potrebnú výmenu,“ upozorňuje Dominika Letková. Parková zeleň je sledovaná a pri aktuálnej  pasportizácii odborníci označujú, ktoré stromy sú určené na výrub. Niektorú vegetáciu preto nahradí nová, vybraná tak, aby jej údržba bola čo najmenej náročná.

Či sa však celý projekt, ktorý sa týka územia skoro dvadsať hektárov od Kursalonu až po futbalový štadión a obsahuje i ďalšie doplnky, ktoré sme nespomínali,  zrealizuje, závisí aj na peniazoch. Náklady vyčíslili autorky v štúdii na približne tri milióny eur.  Obnovu parku je však podľa nich možné robiť aj na etapy.

(Text a foto: A. Drahovská)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972