Aktuality

Proces aktualizácie územného plánu pokračuje

By 5. januára 2012No Comments

Zmeny doplnky územného plánu mesta Piešťany, ktoré majú byť aplikované do praxe v priebehu tohto roka, sú občanom k dispozícii na nahliadnutie do 16. januára na referáte životného prostredia.

[singlepic id=11487 w=320 h=240 float=right]Do územného plánu chce radnica v súlade s rozhodnutím poslancov, zapracovať viacero zmien. Tie súvisia s generelmi dopravy a zelene, ale vychádzajú aj z iniciatívy mestského zastupiteľstva – napríklad zmeny funkčného využitia konkrétnych plôch, vrátane Malej vrbiny. Na základe júlového hlasovania väčšiny poslancov tam má prísť k premene časti plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie. Toto územie je pritom zbytkom lužného lesa a cenným biocentrom. Podľa odborníka Petra Tremboša povedie aj čiastočná výstavba v tejto lokalite k jeho zániku.

Jana Vitková z referátu územnej správy povedala, že obyvatelia Piešťan dostanú možnosť pripomienkovať všetky navrhované zmeny. Do 16. januára môžu nahliadnuť do strategického dokumentu Zmena a doplnky č. 10/2011 Územného plánu sídelného útvaru – mesta Piešťany. Je to ďalší krok v procese aktualizácie územného plánu.

„Nasleduje spracovanie týchto zmien a potom príde fáza verejného prerokovania, kedy môžu zmeny počas mesačnej lehoty pripomienkovať aj občania. Predpokladám, že to bude najskôr o šesť mesiacov,“ povedala Jana Vitková. Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa aktualizácia územného plánu dostane až v druhej polovici tohto roka.

Niektoré lokality, ktorých sa majú zmeny územného plánu týkať nájdete v tejto mape:

Text: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972