Prírodné kino by tento rok malo začať opäť slúžiť obyvateľom. Jeho rekonštrukcia sa blíži ku koncu, aj keď trvá dlhšie ako sa pôvodne plánovalo. Sily pri nej spojili samospráva, aktívni občania i miestni podnikatelia.

Ak máte chuť pridať ruku k dielu, prvá tohtoročná brigáda je naplánovaná na sobotu 6. apríla. Potrebné je vyčistiť priestor od napadaného lístia a dorozhŕňať štrk v hľadisku. Dobrovoľníci by tiež mali neskôr osadiť drevo na lavičky, ktoré pri predošlých brigádach narezali a ošetrili náterom.

Mesto Piešťany vlani prostredníctvom dodávateľa realizovalo elektrické i vodovodné rozvody a osvetlenie. Rovnako boli spravené chodníky a práce v premietacej kabíne. Dodávateľ vlani nezrealizoval v zmysle zmluvy sanitárny kontajner s toaletami. Mesto tak musí túto časť projektu doriešiť v tomto roku. Vlani bola taktiež ošetrená nátermi konštrukcia plátna a zakúpené nové plátno a technika potrebná k projekciám.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972