Connect with us

Aktuality

Pripravujú sa zmeny v komisiách zastupiteľstva. Verejnosť má málo informácií, kladie otázky

Published

on

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch zvolení v nedávnych voľbách sa svojich funkcií ujmú pravdepodobne 7. decembra. Minulý týždeň sa však už stretli na neformálnom rokovaní o kreovaní komisií zastupiteľstva, ktoré sú ich poradným orgánom. Dnes majú v rokovaniach pokračovať. Na verejnosť prenikli informácie o tom, že sa plánuje zníženie počtu komisií resp. zlúčenie niektorých komisií, zvýšenie počtu poslancov v komisiách a následne vyplývajúce zníženie počtu odbornej verejnosti pre jednotlivé oblasti. Tieto, kroky vyvolali reakciu aktívnych občanov, ktorí sa pýtajú, či si môžeme dovoliť ešte menej zapájať verejnosť?

„Noví poslanci nezačínajú z pohľadu občana šťastne. Uvažuje sa o radikálnej zmene komisií pri mestskom zastupiteľstve, ktorej výsledkom by bolo menej priestoru pre odborníkov a miešanie dôležitých oblastí. Komisie sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Sú jediným priestorom, kde môže do rozhodovacieho procesu vstúpiť odborná a angažovaná verejnosť. Členovia komisií z radov verejnosti doteraz v rôznych oblastiach ponúkali svoje názory na pravidelných stretnutiach a ich výstupy boli odporúčaniami pre poslancov, či už v mestskej rade alebo v zastupiteľstve. Návrh nového zastupiteľstva, ale počíta s vyšším počtom poslancov v každej komisii – práve na úkor externých odborníkov a aktivistov. Oproti minulému volebnému obdobiu, kedy poslanec bol vždy predsedom komisie a ostatných šesť členov bolo z radov verejnosti, dnes majú sedieť v každej komisii minimálne traja poslanci. Podľa prvého návrhu by ich napríklad v Komisii pre šport, rekreáciu a cestovný ruch bolo až sedem. Koľko ďalších miest dostane verejnosť? Poslanci si tak môžu s veľkou pravdepodobnosťou schvaľovať odporúčania sami pre seba,“ komentovala aktuálne dianie iniciatíva Piešťanský okruh, ktorú tvoria aktívni obyvatelia Piešťan, snažiaci sa o rozvoj mesta v rôznych oblastiach.

„Nazdávame sa, že sa takouto zmenou nezabezpečí potrebný dohľad nad krokmi samoprávy, komisie stratia dôležitosť a stanú sa len formálnym nástrojom. Zároveň si myslíme, že podobné zámery je minimálne slušné už na úrovni zámeru komunikovať dopredu aj obyvateľom mesta. Podľa nového návrhu má tiež dôjsť k zlučovaniu komisií a zníženiu ich celkového počtu z 11 na 6. To predpokladá napríklad vznik už spomínanej spoločnej komisie pre oblasť športu a cestovného ruchu. Ďalšia by mala zasa spojiť oblasti životného prostredia s výstavbou i stratégiou. A to priamo v čase, keď je plánom nového primátora Petra Jančoviča na mestskom úrade rozumne oddeliť oblasť životného prostredia od stavebného úradu. Výsledkom sa tak môžu stať menej odborné diskusie, nekompetentné názory a neefektívne stretnutia. Zníženie počtu komisií nemusí byť pritom nutne zlým krokom, ale malo by byť podložené relevantnými podkladmi a debatou. Smutným na celej situácii je okrem iného fakt, že kým predvolebná kampaň sa niesla aj v duchu nutnosti zvýšenia transparentnosti mesta, už tieto prvé zmeny sa dejú bez akejkoľvek komunikácie navonok. Občania nemajú žiadnu šancu prehľadne a jednoducho sa dozvedieť, ako by sa vôbec o miesto v komisiách mohli uchádzať. Chýbajú informácie, a tým aj rovnaké príležitosti pre všetkých. Budeme radi, ak poslanci na čele s primátorom tieto zmeny ešte pred definitívnym prijatím adekvátne odôvodnia, pretože z pohľadu občana ide o krok späť. Nezapájanie verejnosti je dnes jedným z hlavných problémov Piešťan a uvedené zmeny ho môžu len prehĺbiť,“ myslia si ľudia z Piešťanského okruhu.

Ako sa na veci pozerajú poslanci?

Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a to si ich aj kreuje. V predošlom volebnom období bola realizovaná mediálna výzva na zapojenie sa odbornej verejnosti do práce komisií. Podľa našich informácií boli iniciátormi zmien dlhoroční matadori piešťanskej komunálnej politiky ako Remo Cicutto, či Iveta Babičová. Pred pár dňami sme ich oslovili so žiadosťou o ich názor a vyjadrenie spolu s ďalšími poslancami. Do dnešného dňa sme odpovede od nich nedostali. K téme zaujali postoj ďalší oslovení Michal Fiala, Jozef Drahovský, Ján Stachura i novozvolený primátor Peter Jančovič.

„Som za zachovanie komisií pre odbornú verejnosť , tak ako to bolo posledne obdobie. Nemyslím si, že by v komisiách mali byť poslanci vo väčšej miere ako v minulosti. Stačí predseda. Komisie sú veľmi dôležité pre kontakt verejnosti s prácou zastupiteľstva a MsÚ. Zlúčenie komisií nie je šťastné. Ak by boli zlúčené spôsobí to nevyváženosť tém na jednotlivých sedeniach. Ja osobne chcem svoje miesto v prípadnej komisii prenechať verejnosti,“ vyjadril sa Michal Fiala, ktorý bude v MsZ pôsobiť druhé volebné obdobie.

Poslanec Jozef Drahovský reagoval, že o konkrétnom zložení komisií sa bude rokovať v pondelok 26. novembra, pričom navrhovaný počet členov je 5 až 9. „So znížením počtu komisií súhlasím,“ odpovedal J. Drahovský.

Otázky, ktoré na tému komisií vznikajú vo verejnosti vníma nový poslanec Ján Stachura a pokladá ich za oprávnené. „Osobne je pre mňa diskusia ohľadom kreovania komisií zatiaľ nedostatočná. Aj na poslaneckej úrovni, aj na úrovni verejnej diskusie. Bohužiaľ, mám pocit, že sú aj takí, ktorým to vyhovuje. Viac uvidíme po pondelkovom stretnutí poslancov, na základe ktorého budeme môcť posúdiť spôsob výberu komisií, rovnako aj efektívnosť a odbornosť ich zloženia. Verím, že sa dospeje k uspokojivému konsenzu. Čo sa týka počtu komisií, ak ho už ideme znížiť, tak som za vyšší počet členov, kde by bol pomer (predsedu nerátam) poslancov a odborníkov z radov verejnosti vyrovnaný. Môžeme tak vytvoriť dobrý priestor na prienik názorových prúdov poslancov a laických odborníkov. To by verím garantovalo ich maximálnu odbornosť a funkčnosť,“ hovorí J. Stachura.

Novozvolený primátor Peter Jančovič sa vyjadril v duchu, že o veciach sa ešte rokuje a pracuje sa na nich. „Zostavovanie komisií je v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko ešte bude ďalšie pracovné stretnutie, je predčasné hodnotiť tvorbu komisií. Témou je zníženie počtu komisií z hľadiska efektívnosti ich práce aj v spojitosti s mestským úradom. Osobne si myslím že je dobré, aby boli členmi komisií aj poslanci aj odborná verejnosť a v tomto zmysle sa aj uvažuje pri ich zostavovaní,“ povedal Peter Jančovič.
-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články