Connect with us

Aktuality

Pripravuje sa sanácia výtlačného potrubia pitnej vody, zákal sa môže ešte opakovať

Published

on

Od začiatku februára sa obyvatelia Piešťan už niekoľko ráz borili s problémom zakalenej pitnej vody. Trnavská vodárenská spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom vodovodnej siete a dodávateľom vody, mala problém na výtlačnom potrubí do vodojemu v Moravanoch nad Váhom. Lokalizovaných na ňom bolo osem poškodených miest, preto bolo odstavené. Zmenou prúdenia vody došlo k vyplaveniu usadenín, ktoré zašpinili vodu. Výtlačné potrubie nie je stále funkčné, pretože po jeho opätovnom natlakovaní sa objavili ďalšie úniky. Momentálne Tavos realizuje prípravu rekonštrukčných prác, do opravy potrubia a zabezpečenia štandardného prúdenia vody sa zákal môže opakovať.

„V šiestom kalendárnom týždni t.r. sme zaznamenali významný pokles hladiny vody vo vodojeme Moravany nad Váhom, ktorý spôsobila závažná perforácia na výtlačnom potrubí DN 500. Týmto potrubím je privádzaná voda z vodných zdrojov Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom, ktorý slúži na pokrytie potrieb pitnej vody pre mesto Piešťany. S cieľom zabezpečiť nepretržité zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sme presmerovali prietok vody zásobným potrubím DN 300 priamo do spotrebiska, mimo poškodeného potrubia, ktoré sme odstavili z prevádzky. Pokiaľ by nebolo možné presmerovať prúdenie vody cez potrubie DN 300, pre havarijný stav prívodu do vodojemu by bolo nutné prerušiť dodávku vody pre obyvateľstvo a riešiť náhradné zásobovanie obyvateľstva výlučne cisternami. Pre zachovanie nepretržitej dodávky vody sme zvolili uvedený spôsob, ktorý sme využili už v minulosti. Pri realizácii opatrení na zabezpečenie zásobovania vodou nedošlo k zmene vodného zdroja prípadne vniknutiu znečistenia do vodovodného potrubia, alebo inému ohrozeniu zdravotnej nezávadnosti vody. Využili sme existujúci prepoj vodovodných potrubí, ktorým sme prúdenie vody presmerovali a nebolo nutné prerušiť dodávku vody,“ vysvetľuje Barbora Blahová, technicko-prevádzková riaditeľka Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

Zmenou prúdenia vody vo vodovodnej sieti došlo k uvoľneniu sedimentov z potrubia, čo občania vizuálne zaznamenali ako zákal vody, ktorého rozsah podľa Tavosu nebolo možné vopred odhadnúť. Do doby trvalého presmerovania prúdenia vody výtlačným potrubím DN 500 s akumuláciou vo vodojeme môže podľa riaditešky dochádzať k zakaleniu vody pri prevádzkovom zásahu na vodovodnej sieti, či pri odstávke z dôvodu havarijného stavu alebo pri údržbe. Havarijné poruchy s odstávkou vody zverejňuje Tavos na svojej webovej stránke.

„V súčasnosti realizujeme odkaľovanie potrubia len v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko by toto viedlo k zvýšenému víreniu vody a uvoľňovaniu sedimentov vo forme zákalu. Počas sanačných prác na poškodenom potrubí DN 500 bolo postupne lokalizovaných a následne opravených osem poškodených miest, cez ktoré dochádzalo k úniku vody. Po oprave bolo potrubie skúšobne natlakované a následne sa objavili ďalšie úniky – havarijný stav trvá naďalej, potrubie ostáva odstavené. Sanácia potrubia bola predstavenstvom spoločnosti operatívne zaradená do aktuálneho plánu investícií a okamžite sme začali s prípravu realizácie rekonštrukčných prác,“ informovala B. Blahová.

Podľa jej vyjadrenia od 12. februára realizuje spoločnosť kontrolu kvality pitnej vody nad rámec povinných sledovaní. Odbery vody sa uskutočnili v pondelok 12. 02. 2018 a utorok 20. 02. 2018 na nasledovných odberných miestach: Reštaurácia Semafor, ul. A. Hlinku 54/53, Nemocnica, Winterova ul., Reštaurácia Slovenský dvor, ul. Adama Trajana 6, Piváreň Český budík, ul. Teplická, a 22. 2. 2018 na ulici Pod Párovcami. Odberné miesta boli špecifikované podľa intenzity výskytu zákalu. Odobraté vzorky vody vyhoveli podľa informácií zverejnených Trnavskou vodárenskou spoločnosťou vo všetkých kontrolovaných ukazovateľoch. „V utorok 13. 2. 2018 vykonal kontrolné odbery aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na odberných miestach: Nemocnica Winterova ul., Potraviny CBA, Žilinská cesta, ul. A. Hlinku PRIOR Bar, Teplická ulica Pekáreň AUPARK a sídlisko A. Trajana reštaurácia SCHERY. Rozbory rovnako nepreukázali prekročenie limitných hodnôt stanovených platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ďalší kontrolný odber vody TAVOS, a.s., zrealizoval 6. 3. 2018. Uisťujeme obyvateľov, že kvalitu pitnej vody, v súlade s platnou legislatívou, pravidelne kontroluje okrem našej spoločnosti aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave,“ informuje riaditeľka Blahová.

„Voda vo verejnom vodovode mesta Piešťany spĺňa požiadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, a ako bolo uvedené vyššie, do doby uvedenia vodovodného systému do štandardného režimu sa môže zákal objavovať. Z hľadiska riešenia vzniknutej situácie nie je možné vopred určiť, na rozdiel od havárie a nutného prerušenia dodávky vody, kde sa problém so zákalom vyskytne. Je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že zásobovanie vodou v súčasnosti prebieha bez prerušenia a spotrebiteľ zvažuje len jej prípadné použitie na pitné účely po jej vtoku do vodovodnej prípojky. Pre informáciu uvádzame, že prevádzkovateľ verejného vodovodu v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zodpovedá za kvalitu a tlak vody v mieste pripojenia na verejný vodovod, nie v mieste odberu vody. Uvedené zákonné ustanovenie je splnené, čoho dôkazom sú rozbory vody. V prípade vzniku vážnejšieho zakalenia pitnej vody pristavíme na požiadanie cisternu, tak ako to realizujeme aj v súčasnosti. Všetkých našim spotrebiteľov chceme uistiť, že prijaté postupy a opatrenia vždy realizujeme v záujme zachovania nepretržitej dodávky pitnej vody a za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme, dodáva na záver Ing. Barbora Blahová, technicko-prevádzkova a investičná riaditeľka Trnavskej vodárenskej spoločnosti.
-red- Foto: -th-, -jjf-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články