Ste spokojní s ponukou kultúrnych aktivít v meste Piešťany? Ako by ste zhodnotili ich dôležitosť? Čo vám v ponuke chýba a aké podujatie by ste uvítali? Máte námety alebo nápady na zlepšenie kultúrneho života v Piešťanoch? Takéto a podobné otázky pripravili v dotazníku pre verejnosť tvorcovia strategického dokumentu Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2020. Ak vás táto problematika zaujíma venujte pár minút jeho vyplneniu. Zozbierané údaje budú slúžiť ako východiskový materiál pre analýzu a návrhy riešení.

Dotazník nájdu záujemcovia tu,  alebo v tlačenej podobe v Mestskej knižnici mesta Piešťany, Piešťanskom informačnom centre, KSC Fontána, na klientskom centre mestského úradu ,v Dome umenia, ale aj v zariadeniach ako Denné centrum Svornosť na Vážskej, Denné centrum Rozmarín – Teplická ul., Aksen – Aura dom., v mestských jasliach a vo všetkých základných školách. Zber údajov bude ukončený v piatok 30. novembra.

Koncepciu rozvoja kultúry na základe iniciatívy bývalých členov Komisie pre kultúru a názvoslovie  zastrešuje Mestský úrad v Piešťanoch a spracovateľom je po prieskume trhu spoločnosť PROROZVOJ, s.r.o. „Piešťany majú široký kultúrny záber, no vždy sa dá dosiahnuť niečo viac, lepšie, inak… Aby sme si svoje know-how udržali a rozvíjali, potrebujeme ho pomenovať, dať mu konkrétnu formu, z ktorej môžeme vychádzať, kedykoľvek sa k nej vrátiť,“ motivovala na vyplnenie dotazníka doterajšia predsedníčka komisie Adriana Drahovská. Podľa nej ide o strategický dokument, ktoré mesto doteraz nikdy nemalo spracovaný a z tohto dôvodu je dotazník koncipovaný tak, aby sa získali i základné dáta a štatistiky. Pripravovaný materiál by mal na záver obsahovať napríklad nové kultúrne ciele a vízie, analýzu súčasného stavu, ale mal by definovať aj dotačnú podporu zo strany samosprávy, plán zapojenia obyvateľov, ako aj návrh smerovania kultúrnej politiky mesta, mestských organizácií a jej prepojenia na cestovný ruch.
-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972