Primátor vraj poskytol bývalej prednostke peniaze na vrátenie záloh, teraz zvažuje trestné oznámenie

Primátor vraj poskytol bývalej prednostke peniaze na vrátenie záloh, teraz zvažuje trestné oznámenie

25. novembra 2015 Off Od PNky.sk

Po tom ako bola zverejnená správa hlavného kontrolóra sa verejnosť dozvedela dôvody, pre ktoré skončila prednostka Dáša Reháková svoje pôsobenie vo funkcii. Tá utorok 24. novembra reagovala vyjadreniami v Piešťanskom týždni, kde vedenie mesta obvinila z vydierania a zastrašovania. Večer vydala k zverejneným informáciam stanovisko aj radnica. Podľa neho boli dôvodom na odvolanie D. Rehákovej zistenia hlavného kontrolóra, primátor prednostke požičal vlastné peniaze na splatenie záloh a zvažuje, že na ňu podá trestné oznámenie.
„V poslednom vydaní týždenníka Piešťanský týždeň sa objavil článok, s vyjadreniami na adresu mesta a moju osobu, od bývalej prednostky, Ing. Dáši Rehákovej, ktoré ma, žiaľ, nútia reagovať.

IMG_5002_resize-560x373

Chcem zdôrazniť, že dôvodom na odvolanie p. Rehákovej, boli zistenia kontrolóra mesta, ktorý skonštatoval porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrolór takisto konštatoval, že „nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta je porušením finančnej disciplíny“.

Správa kontrolóra doslova uvádza, že takéto konanie si vyžaduje „uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov“, čiže sa očakávalo jasné vyvodenie zodpovednosti. Na výpovedi sme sa s p. Rehákovou korektne dohodli, lebo jej konanie sa nedalo obhájiť, čo si ona dobre uvedomovala. Aby sa celá záležitosť, okolo jej vyberania peňazí z pokladne mesta, neocitla okamžite v rukách vyšetrovateľov, poskytol som jej chýbajúce peniaze na zaplatenie posledných dvoch vybratých súm, lebo, ako povedala, peniaze na úhradu dlhu nemá. Požičal som jej svoje peniaze, lebo mi záležalo na korektnom riešení a ľudsky som jej chcel pomôcť.
Konanie p. Rehákovej pri výbere peňazí z mestskej pokladne, som dal do rúk právnika, aby posúdil, či sú dôvody na podanie trestného oznámenia. Ak takéto dôvody budú, trestné oznámenie aj podám.

Po prečítani článku však zvažujem trestné oznámenie aj na ochranu osobnosti. Neviem, aké dôvody viedli p. Rehákovú k obvineniam, ktoré uviedla v článku, je to však lož. Budem sa brániť právnou cestou, pretože žiadne osobné problémy, ani strata funkcie, nikoho neoprávňujú šíriť lži a nepravdivé obvinenia,“ napísal primátor mesta Miloš Tamajka.

-red- Zdroj: TS MsÚ PN