Stretnutie primátora Piešťan Miloša Tamajku so zástupcami neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré pôsobia v našom meste, by sa malo uskutočniť vo štvrtok 3. decembra v kine Fontána. Podľa správy na stránke mesta hlavnou témou je spolupráca, ale hovoriť chce hlava mesta aj o participatívnom rozpočte.

neziskovky1„Súčasťou programu budú aj ďalšie témy, ako vytvorenie platformy pre spoluprácu občianskych združení a mesta, princípy participatívneho rozpočtu a možnosti jeho zavedenia v Piešťanoch a priority spolupráce občianskych združení a mesta pre budúci rok,“ píše sa v pozvánke na stránke Mesta Piešťany.

Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972