Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič pozýva obyvateľov mesta na stretnutie, kde chce diskutovať o prebiehajúcich investičných akciách.

Stretnutie sa má uskutočniť v utorok 27. augusta 2019 o 17.00 h v priestoroch Malej scény MsKS (v kinosále) na Ul. A. Dubčeka v Piešťanoch.

Okrem investičných akcií sa má diskutovať aj ďalšom aktuálnom dianí v Piešťanoch.

-red- Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972