Hoci téma obsadenia funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany nebola v programe rokovania utorkovej mestskej rady, otvorili túto otázku jej členovia v bode Rôzne. Na situáciu na Službách upozornila poslankyňa Eva Wernerová. Ide o jednu z ťažiskových organizácií a hoci zastupiteľstvom bol pred mesiacom vymenovaný na post riaditeľa Miroslav Procháska, doteraz nie je vo funkcii. Podľa jeho vyjadrenia preto, že neprišlo k dohode v pracovno-právnych otázkach. Podľa primátora to bola otázka platu. Miloš Tamajka poslancom povedal, že aj na neho pri prezentácii zvolený kandidát zapôsobil dobre a chce hľadať možnosti. Situáciu by malo riešiť aj mimoriadne rokovanie zastupiteľstva.

sluzby mesta

REKLAMA

kia-042015-500

Spolu s vymenovaním nového riaditeľa, totiž primátor predložil na marcovom rokovaní aj návrh na odvolanie dočasnej riaditeľky Anny Klimekovej, čo poslanci schválili. Služby mesta sú tak  už skoro mesiac bez riaditeľa. Primátor podľa svojho vyjadrenia nepredpokladal a asi ani poslanci, že nedôjde k dohode o pracovnoprávnych otázkach.

Diskusia na mestskej rade bola pomerne ostrá a ukázalo sa, že v procese nastalo niekoľko chýb, keď uchádzači neboli dostatočne informovaní, respektíve sa s nimi o niektorých veciach nehovorilo. Primátor Miloš Tamajka vyjadril názor, že vymenovaný riaditeľ na neho urobil dobrý dojem, a že by ho rád videl na tomto poste. Podľa Miloša Tamajku mu zákon umožňuje riešiť plat manažéra príspevkovej organizácie len podľa tabuliek. V diskusii sa však ukázali možnosti ako zaplatiť kvalitného človeka, ktorý hospodári s rozpočtom viac ako 3 milióny eur. Jednou z možností je jeho motivácia naviazaním odmien  na konkrétne dosiahnuté výsledky.

Primátor nechcel o niektorých veciach hovoriť verejne a preto pozval poslancov po mestskej rade na ďalšie osobné stretnutie. Jeho výsledkom bolo, že sa ešte pokúsi hľadať možnosti ako dosiahnuť dohodu, a že zvolá mimoriadne rokovania MsZ, ktoré by opravilo uznesenie o odvolaní Anny Klimekovej, tak aby nebolo viazané na vymenovanie riaditeľa, ale na jeho nástup. V prípade však, že by primátor našiel konsenzus s vymenovaným riaditeľom, mimoriadne rokovanie zastupiteľstva by už bolo bezpredmetné.

Medzičasom slovenské média (sme.sk, topky.sk) zverejnili nepravdivú informáciu prebratú z agentúry SITA, o tom, že poslanci idú odvolávať vymenovaného riaditeľa, pretože nenastúpil do práce, keď sa mu nepáčil ponúkaný plat. Reálny návrh zverejnený na webovej stránke mesta znie, že poslanci majú vymenovať do funkcie dočasne znovu Annu Klimekovú, do dňa nástupu do práce Miroslava Prochásku.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972