Robí vám alebo vašim prarodičom dotykový telefón viac starostí než osohu? Vyskúšajte kurz mobilných aplikácií, ktorý zabezpečujú školení lektori z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Školenie je venované nadobudnutiu či zlepšeniu práce s dotykovými telefónmi prostredníctvom praktických úloh venovaných vybraným mobilným aplikáciám. 

Školenie je bezplatné a uskutoční sa 15. – 26. októbra denne od 09:00 – 11:00 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, Trnava. Podmienkou je vlastniť dotykový telefón. Viac informácií na 0915 307 313, magdalena.svecova@ucm.sk.

Vzdelávanie sa uskutočňuje vrámci medzinárodného projektu LoGaSET, ktorý sa týka vzdelávania seniorov v oblasti mobilných aplikácií a dotykových telefónov. Ide o projekt financovaný Európskou komisou a zúčastňujú sa ho okrem Slovákov (UCM), Poliaci, Briti a Litovčania. Cieľom je skúmanie možností edukácie seniorov v oblasti smartfónov a mobilných aplikácií , a to priamym edukovaním klasickým štýlom, ale aj formou edutainmentu.

-red- Foto: Logaset

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972