Snahy štvrtej základnej školy na Holubyho ulici v Piešťanoch a športových klubov z Piešťan vrcholia. V pondelok 24. apríla sa totiž uskutočnia talentové skúšky pre športovo nadané deti. Samotné prijímacie konanie sa uskutoční od 8. hodiny v basketbalovej Diplomat aréne a na umelej tráve futbalového klubu. Uchádzači, teda žiaci základných škôl, ktorí navštevujú štvrtý ročník, majú stále možnosť sa registrovať prostredníctvom formulárov na webových stránkach školy alebo futbalového klubu.

„Stále platí aj možnosť prinesenia prihlášky spolu s lekárskym potvrdením priamo na prijímacie konanie“, pripomína riaditeľ školy Vilém Vrba. „Už teraz však vieme, že prebehne i druhé kolo prijímačiek, pretože sa nám pre chorobu alebo z dôvodu dovolenky ospravedlnili niektoré z prihlásených detí“, dodáva.

Termín bude oznámený dodatočne. Prihlásiť sa môžu chlapci a dievčatá štvrtého ročníka, ktorí majú nadanie na šport. Na výsledky talentových skúšok majú vplyv výsledky všeobecných testov výkonnosti, technika prevedenia a priemer známok. Úspešní uchádzači budú zaradení do športovej triedy a od školského roku 2017/18 sa stávajú žiakmi 4. ZŠ Holubyho v Piešťanoch.

-Miro Béreš/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972