Základná umelecká škola (ZUŠ) oznámila termíny a podmienky prijímacích skúšok pre školský rok 2015/52016. Prvé prijímačky začínajú v polovici júna a v budúcom školskom roku sa môžu prihlásiť záujemcovia na tri odbory – hudobný, tanečný a výtvarný. Prihlášku podpisujú rodičia a uchádzač ju odovzdá prijímacej komisii. Tlačivá sú k dispozícii na stránke www.zuspiestany.sk. ZUŠ – ka prijíma deti už od päť rokov a podmienkou prijatia je napríklad aj názorná ukážka pre výtvarný odbor, pre tanečníkov fyzická spôsobilosť či rytmický test v hudobnom odbore. Viac v texte.

zus gitara

Termíny skúšok a podmienky prijatia:

HO – Hudobný odbor – Piešťany, Teplická č. 50, trieda č. 4, dňa 15. a 16. júna v čase od 13:30 do 16:30 hod. – Predseda prijímacej komisie: Mgr. Eva Bakitová.

HO – Hudobný odbor – ZŠ Veľké Kostoľany, Školská 5, trieda č. 53, dňa 16. júna v čase od 13:30 do 16:30 hod. – Predseda prijímacej komisie: Dana Čeligová.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Študijné zameranie – hra na hudobnom nástroji a spev ( hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, violončele, kontrabase, gitare, zobcovej flaute,
priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube, bicích nástrojoch a spev).

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka spevu (napr. ľudová pieseň),
rytmický test a test hudobnej pamäte – s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2.

VO – Výtvarný odbor – Piešťany, Štúrova č. 6, trieda č. 1 a 2, dňa 9. a 10. júna v čase od 14:00 do 16:30 hod. – Predseda prijímacej komisie: Alena Černíková, DiS.

Študijné zameranie – výtvarná výchova (kresba, maľba, grafika)

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka dvoch vlastných výtvarných prác
a praktická časť – (kresba, maľba, grafika) s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2
(pomôcky na vykonanie praktickej skúšky budú k dispozícii v učebniach zdarma)

TO – Tanečný odbor – Piešťany, Štúrova 6, trieda č. 3, dňa 22. a 23. júna v čase od 15:00 do 17:00 hod. – Predseda prijímacej komisie: Mgr. Dagmar Kuběnová.

Študijné zameranie – tanec  (klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec).

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, fyzická spôsobilosť, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka pohybových
a rytmických schopností / improvizovaný tanec – s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2. (treba si priniesť vlastnú nácvičnú obuv – cvičky)

Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok (školné) na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.

-inf- , foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972