Organizácia Slovenský Orol začala na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika s pravidelnými cvičeniami. Každý štvrtok od 18:00 do 19:00 budete môcť uľaviť bolestiam chrbtice a postupne si zvýšiť kondíciu pod dohľadom trénera Petra Ondrisa. Zúčastniť sa môže každý, ale cviky sú primárne určené pre seniorov nad 50 rokov. Jedinými podmienkami pre absolvovanie hodiny sú športový úbor, kartimatka, väčší uterák a samozrejme chuť cvičiť.

Slovenský Orol je nepolitická kresťanská a telovýchovná organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam. Nosným zámerom je kontinuita rodina – škola – klub, projekt ozdravenia populácie a vedenie k osobnej zodpovednosti za svoje telesné, duchovné a duševné zdravie, ale aj celej populácie.

-lt/foto: archív-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972