Pri úniku kyseliny chlorovodíkovej zasahovali aj piešťanskí hasiči

Pri úniku kyseliny chlorovodíkovej zasahovali aj piešťanskí hasiči

23. októbra 2020 Off Od PNKYSK

Vo štvrtok 22. októbra bol krátko po 10.00 h na ohlasovňu ohlásený únik nebezpečnej látky kyseliny chlorovodíkovej (HCl) z veľkokapacitnej nádrže o objeme 25 000 l.

K úniku došlo v jednej z firiem priemyselného parku na Trnavskej ceste v Leopoldove. Zasahujúci príslušníci po príchode na miesto udalosti prieskumom zistili, že veľkokapacitná nádrž je roztrhnutá a nebezpečná látka uniká do záchytnej jamy nachádzajúcej sa priamo pod poškodenou nádržou.

Profesionálni hasiči z Hasičskej stanice z Trnavy,  Piešťan a  z Hlohovca vykonali za pomoci štyroch „C“ prúdov a jedného vysokotlakového prúdu nad objektom skrápanie a riedenie, ktorým dosiahli zníženie koncentrácie nebezpečnej látky v ovzduší.

Za neustáleho monitorovania ovzdušia nebezpečnú látku prečerpávali do zberných nádrží, pri ktorých zároveň vymedzili dekontaminačné miesto. Rovnako vymedzili aj miesto zásahu, pri ktorom bola nutná evakuácia okolia, aby sa zabránilo prípadnému zraneniu osôb (pri udalosti nebola zranená žiadna osoba).

Pri ekologickom zásahu, ktorý trval takmer osem hodín, zasahovalo dvadsaťjeden príslušníkov so šiestimi kusmi techniky v spolupráci s Civilnou obranou a Kontrolným chemickým laboratóriom Nitra. Použili pritom osobné ochranné pomôcky, akými sú autonómne dýchacie prístroje a chemické plynotesné obleky s pretlakom.

Miesto udalosti bolo po skončení ekologického zásahu odovzdané bezpečnostnému technikovi menovanej firmy.

Zdroj: Tlačová správa KR HaZZ Trnava