Investícia mesta s názvom „Revitalizácia vodného toku Dubová km 6,1 – 6,4 v Piešťanoch“ sa začala 19. októbra, kedy bolo stavenisko odovzdané spoločnosti ZE-PRA zo Zlatých Moraviec. Cyklotrasa bude za sumu 93100 eur predĺžená v úseku od Teplickej po ulicu Andreja Hlinku pri OD Prior o 322 metrov. Pribudne aj 220 metrov chodníka pre peších a verejné osvetlenie. Obyvatelia mesta tak budú môcť už o 37 dní využívať nový úsek na pohodlnejší presun mestom.

IMG_6241_resize

 

„V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute a asfaltovej sute, náklady spojené s vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, geodetické porealizačné zameranie,“ píše sa v zmluve o dielo, na základe ktorej je stavba realizovaná.

IMG_6222_resizeIMG_6229_resize

Realizovaný asfaltobetónový cyklochodník povedie od Teplickej ulice v šírke 2,5 metra a pri lávke smerom na Potočnú ulicu k nemu pribudne chodník pre peších v šírke 1,5 metra. Popri chodníku bude uskutočnená výstavba verejného osvetlenia, vodorovného a zvislého dopravného značenia. Spoločnosť ZE-PRA má na celú výstavbu stanovených 45 dní a záručná doba je stanovená na 5 rokov.

IMG_6228_resizeIMG_6207_resize

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972