Prevádzkovatelia – organizácie, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie – malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní do 15. februára oznámiť v zmysle zákona veľkosť zdroja a množstvo spotrebovaného paliva za minulý rok.

kominTúto povinnosť ukladá zákon 401/98 Z.z. Oznámenie treba podať na Mestský úrad Piešťany – Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na spaľovanie zemného plynu s príkonom zdroja do 50 kW (VZN o ochrane ovzdušia č. 3/2000 v znení neskorších noviel).

Tlačivo je možné vyzdvihnúť si v Klientskom centre MsÚ, alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky Mesta Piešťany.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 033/77 65 421, alebo na emailovej adrese marian.ondrisik@piestany.sk.

-red, ilustr. foto: vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972