Connect with us

Aktuality

Prestavba parkoviska popudila obyvateľov, investor im chce vyjsť v ústrety

Published

on

Hotel Atóm sa v uplynulých mesiacoch doslova strácal pred očami, po skončení demolačných prác je teraz na pláne rozsiahla výstavba, po ktorej sa bývalé hotelové zariadenie premení na obchody, kancelárie a byty. Spoločnosť MS Finance 5, ktorá stojí za projektom rekonštrukcie, iniciovala aj odkúpenie a prenájom pozemkov v bezprostrednom okolí budovy, a tiež na druhej strane potoku Dubová. Práve parcely 9670/1, 9670/2 a 9682/7, ktoré sa nachádzajú za cestou a cyklochodníkom, sa stali dôvodom pre obavy obyvateľov bytoviek na Krajinskej ceste a rodinných domov na ulici Jozefská. Nechcú totiž stratiť zeleň, ktorá im zlepšuje životné podmienky v blízkosti frekventovanej cesty. Investor im chce v tomto ohľade vyjsť v ústrety, priestor parkoviska skultivovať a vysadiť viac drevín, ako sa ich tam nachádza v súčasnosti.

Skupina obyvateľov, z bytových domov na Krajinskej ulici 12 a 14 i z rodinných domov v bezprostrednej blízkosti parkoviska, vystúpila aj na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 20. septembra 2017. Sťažovali sa na územné konanie, ale aj likvidáciu stromov a rozširovanie parkoviska na parcele 9682/7, ktorá v minulosti slúžila ako ihrisko, avšak momentálne nie je vo veľkej miere využívaná.

„Všetci obyvatelia lokality zastávame názor, že parkovisku tu existuje už 33 rokov a teraz sa ide ešte rozširovať. tento malý kúsok zelene nás chráni od rušnej a frekventovanej Krajinskej cesty, kadiaľ denne prejdú tisíce áut. Zaráža nás, že nás chcú pripraviť ešte aj o tých pár stromov, rozšíriť parkovisko a pridať nám sem ďalšie autá. Myslím, že nikto vrátane primátora a poslancov by tu zrejme nechcel žiť. Životné prostredie chceme rozhodne ochrániť a zachovať ho. Okresný úrad životného prostredia sa tiež vyjadril v tom zmysle, že stavebnými úpravami parcely 9682/7 na parkovisko by došlo k zhoršeniu podmienok pre život obyvateľov bytových a rodinných domov v bezprostrednej blízkosti parkoviska, nakoľko táto sídlisková zeleň tvorí ochrannú a izolačnú zónu v dotyku s komunikáciou,“ uviedla k celej situácii Viera Kolníková, ktorá býva v danej lokalite.

„Našim záujmom je vybudovať pracovné miesta pre ľudí, nie zväčšovať parkoviská pre parkovanie áut. Zväčšenie kapacity parkoviska je vyžadované slovenskou technickou normou. Lokalita po dobudovaní ponúkne o približne 18 parkovacich miest navyše proti kapacite terajšieho parkovisku a neočakávame ich plné využitie ani v pracovných dňoch. V norme sa však ráta s rezervou. Kapacita pre verejnosť zostáva zachovaná a navyše, v podvečerných hodinách, v noci, ale najmä cez víkendy, sviatky a prázdniny, budu voľné všetky parkovacie miesta,“ uviedli vo svojom vyjadrení zástupcovia spoločnosti MS Finance 5.

Investor chce obyvateľom vyjsť v ústrety

Autor projektu prestavby parkoviska architekt Matej Malina uviedol, že investor zo spoločnosti MS Finance 5 chce priestor zrevitalizovať a osadiť v lokalite novú zeleň. Rovnako tak chce nájsť kompromis, ktorý by vyhovoval obyvateľom a rekonštrukciu parkoviska spraviť citlivo bez ráznych zásahov. Priestor by tak nemal stratiť nič zo svojej ochranno-izolačnej funkcie, naopak stromov a zelene by malo naopak pribudnúť. Výrub by sa mal dotknúť dvoch stromov, pričom ďalšie dva čaká presadenie. V novej výsadbe by malo byť 9 veľkých stromov a viacero kríkov v skupinách po 20 kusov. Lokalita by podľa vyjadrení investora mala po dokončení prác pripomínať parkovisko pri budove firmy KIOS na Radlinského ulici. 

„Absolvovali sme niekoľko stretnutí s obyvateľmi, predovšetkým s priamymi susedmi parkoviska. Boli sme vecní a konštruktívni a zohľadnili sme mnohé z pripomienok, ktoré viedli ku zlepšeniu životného prostredia, od stromov, ochrannej zelene až po zväčšenie zelenej plochy vôbec. Chápeme, že autá zhoršujú životné prostredie, pevne však veríme, že ochranná zeleň a stromy dokážu eliminovať tento negatívny dopad. Uvedomujeme si aj to, aká dôležitá je komunikácia ako základ pre vyjasnenie nedorozumení a nájdenie spoločnej cesty. Vieme aj to, že komunikovať treba ešte viac. Zastávame názor, že stromy nemusia ustupovať autám. Naopak autám sa najlepšie parkuje pod stromami. Takže na mieste parkoviska plánujeme vysadiť viac stromov a aj viac zelene. Po tie správne príklady netreba chodiť ďaleko, niekoľko uvedomelých realizácii je aj v Piešťanoch,“ dopĺňa spoločnosť MS Finance 5.

Podľa vyjadrenia Viery Kolníkovej však obyvateľov lokality rozhorčil tiež fakt, že Mestské zastupiteľstvo prenajalo investorovi pozemky za symbolické 1 euro, ale aj konanie primátora. Časť dotknutých pozemkov pôvodne patrila rodičom tejto obyvateľky Krajinskej cesty číslo 16, ktorí kvôli výstavbe bytoviek v roku 1978 odpredali mestu za 6 000 Československých korún.

Zastupiteľstvo sa prenájmom parkovacej plochy a okolia s rozlohou 667 metrov štvorcových, ktorá sa nachádzajúca medzi ulicami Krajinská a Jozefská vedľa potoku Dubová, zaoberalo na svojom zasadnutí ešte v októbri roku 2016. V hre bol odpredaj, ktorý však tesne neprešiel a spoločnosť MS Finance 5 tak plochu získala do prenájmu, na dobu 30 rokov za symbolické 1 euro na rok, pričom podmienkou zmluvy je, že obyvateľom má byť na novej ploche umožnené parkovanie od 18.00 do 8.00 hodiny. Spoločnosť má podľa uznesenia zastupiteľstva a zmluvy taktiež povinnosť  zrevitalizovať na svoje náklady v rovnakej kvalite aj jestvujúce parkovisko na parcele 9670/1, pričom táto investícia sa následne stane majetkom Mesta Piešťany.

-red/Zdroj: Viera Kolníková, Mestské zastupiteľstvo, MS Finance 5/Vizualizácia: Matej Malina/Foto: lt-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články