Connect with us

Aktuality

Prepustení zamestnanci sa vracajú. Z vedúceho referátu má byť vedúci odboru

Published

on

Mesto Piešťany po prvých troch dohodách o sporných nárokoch so zamestnancami MsÚ prepustenými primátorom Milošom Tamajkom zverejnilo v priebehu júla ďalšie štyri. Zamestnanci žalovali Mesto Piešťany o určenie neplatnosti výpovede. Súdne spory neboli ukončené rozhodnutím, ale po dohodách nového primátora s bývalými zamestnancami majú byť všetky žaloby stiahnuté a mesto má zamestnancom vyplatiť náhradu mzdy. Aká je jej výška samospráva nezverejnila. Zamestnancom, ktorí sa chcú vrátiť, v dohodách primátor Jančovič prisľúbil predpokladanú pracovnú pozíciu, ktorá však v súčastnosti ani v jednom prípade nejestvuje.

Mesto Piešťany po bývalých zamestnancoch Jánovi Baranovičovi, Ladislavovi Duračkovi a Erike Jurgovej, ktorí sa už na úrad nechcú vrátiť, uzavrelo ďalšie dohody o sporných nárokoch s Igorom Kováčom, Luciou Duračkovou, Janou Vitkovou a Alexom Kleinom.

Všetci momentálne pracujú na Mestskom úrade v Hlohovci. Prvý z nich sa na pozíciu na piešťanskom mestskom úrade vrátiť podľa zverejnenej dohody neplánuje. Ďalší traja majú začať pre Mesto Piešťany pracovať od 1. septembra. Dohody o sporných nárokoch obsahujú okrem vzájomného uznania neplatnosti výpovede, priznania náhrady mzdy, zaplatenie súdnych trov Mestom Piešťany, ponechania vyplateného odstupného aj definovanie pravdepodobnej pracovnej pozície. Názvy pozícií uvedené v dohodách podľa v súčastnosti platnej organizačnej štruktúry nejestvujú. Nová organizačná štruktúra, ktorú avizovala staronová prednostka Denisa Bartošová, by teda podľa všetkého mala vstúpiť do platnosti od 1. septembra.

Bývalý vedúci odboru majetku mesta podal dve žaloby

Igor Kováč, bývalý vedúci odboru majetku mesta, dostal v rámci výpovede odstupné vo výške 4 násobku priemerného mesačného platu. Na súde sa domáhal určenia neplatnosti výpovede z novembra  2015 a zaplatenia náhrady mzdy v sume 12882 eur s príslušenstvom. Ďalšou žalobou sa domáhal nároku nemajetkovej ujmy vo výške 20-tisíc eur z dôvodu diskriminácie zo strany zamestnávateľa. Súd vo veci zatiaľ nerozhodol.

Podľa zmluvy o sporných nárokoch sa Mesto Piešťany zastúpené primátorom Jančovičom a Igor Kováč dohodli na ukončení pracovného pomeru k nezverejnenému dátumu, s tým že Mesto Piešťany zaplatí zamestnancovi dohodnutú sumu náhrady mzdy. Aká je jej výška samospráva taktiež nezverejnila. Na „oplátku“ má zamestnanec vziať späť žalobu o neplatnosti výpovede a v druhom spore uzavrieť súdny zmier zodpovedajúci dohode. Náhradu trov súdneho konania v súdnom spore, to jest súdny poplatok a trovy dôkazov má zaplatiť Mesto Piešťany. Mesto Piešťany sa zaviazalo vziať späť protižalobu. Podľa dohody sa zmluvné strany dohodli, že výpoveď je neplatná a zamestnanec netrvá, aby bol ďalej v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Mesto vyplatí náhradu mzdy a nebude požadovať naspäť vyplatené odstupné.

Vracajúci sa majú v dohode uvedené pravdepodobné pozície

V podobných intenciách sa nesú aj dohody s ďalšími tromi bývalými pracovníkmi, ktorí sa chcú vrátiť. Rozdielom je, že Mesto Piešťany žalujú len o neplatnosť výpovede a zaplatenie náhrady mzdy za 12 mesiacov od neplatného skončenia pracovného pomeru. Za koľko mesiacov reálne samospráva zaplatí zverejnené nie je. Podľa našich informácií to bolo pri prvých troch zamestnancoch 15 mesiacov, čiže viac ako sa dožadovali v žalobe.

Lucia Duračková, bývalá vedúca ekonomického odboru, sa má podľa dohody od septembra vrátiť na predpokladanú pracovnú pozíciu vedúcej Odboru ekonomiky a podnikania. Alex Klein, ktorý  pôsobil do jesene 2015 ako vedúci Referátu organizačného na  Odbore organizačno-právnom má v dohode definovanú predpokladanú pracovnú pozíciu vedúci Odboru organizačného a informatiky. Jana Vitková pôsobila v Piešťanoch ako vedúca Referátu územnej správy. Od 1. 9. sa má na úrade pracovať ako referentka pre architektúru a územné plánovanie na Odbore stratégie. 

V Hlohovci hľadajú za Piešťancov náhradu

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár počas júla vypísal viacero výberových konaní na miesta uvoľnené od septembra po odchádzajúcich „Piešťanoch“.  V Hlohovci tak hľadajú vedúceho odboru ekonomického, kde pôsobila Lucia Duračková. Ďalej referenta pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus, kde pracovala Jana Vitková, ale aj vedúceho odboru výstavby, kde stále figuruje meno Evy Pobjeckej, ktorá v Piešťanoch skončila za primátora Tamajku. Zmluvu o urovnaní sporných nárokov s ňou Mesto Piešťany zatiaľ nezverejnilo.

V Hlohovci vypísali na uvoľnené miesta výberové konania, v Piešťanoch na miesta, ktoré ešte podľa novej štruktúry nejestvujú,  vedenie mesta plánuje „prijať“ podľa zverejnených dohôd konkrétnych ľudí bez realizácie  výberového konania.

-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články