Od 1. júla do 31. augusta bude na Topoľčianskej ceste v obci Banka prebiehať oprava poškodeného čela priepustu a poškodenej krajnice. Práce sa dotknú 200-metrového úseku. Prejazdný bude len pruh smerujúci na Havran.

Cesta bude v týchto miestach čiastočne uzavretá, doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu a usmerňovaná prenosným dopravným značením, v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy. Za organizáciu a zabezpečenie prác zodpovedá Správa a údržba ciest TTSK. Vodiči sú povinní rešpektovať prenosné dopravné značenie.

-zdroj: Bananský hlásnik

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972