Prenájom obradnej miestnosti sa zdá drahý trom tisícom Piešťancov

11. júna 2013 Off Od

Iniciátori petície predložili svoje požiadavky poslancom. V uplynulých dňoch vyzbierali 3 183 podpisov. Požadujú zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia, zníženie poplatku za prenájom obradnej miestnosti na polovicu a výmenu šéfky Strediska pietnych služieb Elišky Gockej, ktorá si všetky výhrady vypočula spolu s ostatnými členmi mestského zastupiteľstva. 

Adekvátna cena za miestnosť, v ktorej sa pozostalí lúčia so zosnulým, je podľa iniciátora petície Vladimíra Šišovského 50 až 60 eur. Povedal to 6. júna na mestskom zastupiteľstve. Aktuálne je poplatok za túto službu v Piešťanoch 110 eur a v Kocuriciach 65 eur. „Žiadame preskúmať a zmeniť celé príslušné nariadenie,“ povedal Vladimír Šišovský.

Ďalšie konkrétne výhrady mali členky petičného výboru Jaroslava Holíčková a Anna Mansfeldová. V liste, ktorý prečítala druh z nich sú podľa nej pripomienky a sťažnosti ľudí podpísaných pod petíciu. Spomenula dlhotrvajúce problémy pri riadení celej prevádzky Eliškou Gockou. „Roky sa na oboch cintorínoch vyskytujú tie isté problémy, ktoré nebola sama schopná odpozorovať a napraviť, žiaľ ani vtedy, keď ju mnohí občania na ne upozorňovali.“ Na záver svojho vystúpenia primátora požiadala o vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie manažér Strediska pietnych služieb.

„O petičnej akcii vieme už dva týždne, takže sa ňou zaoberáme. V súvislosti s nájmom máme rozanalyzovaný určitý objem nákladov zahrnutých do cenníka Služieb mesta Piešťany. Nie je to len nájom, ide o zlú formuláciu. Sú tam viaceré položky, ktoré sa poskytujú počas obradov. Netvrdím, že ten sumár je správny alebo nesprávny. Uvidíme, ako si to vyargumentuje Stredisko pietnych služieb. Podľa toho urobíme závery,“ uviedol na margo petície primátor Remo Cicutto.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič