Prejazdnosť Rastislavovej ulice má zlepšiť jednosmerná premávka

Prejazdnosť Rastislavovej ulice má zlepšiť jednosmerná premávka

25. septembra 2015 Off Od PNky.sk

Na základe príspevku na portáli Odkaz pre starostu sa naša redakcia zaoberala problémom s parkovaním a prejazdom Rastislavovej ulice. Občan poukázal na to, že parkujúce autá blokujú celú stranu komunikácie a pri obchádzaní sú vodiči nútení vychádzať na chodník, čím ohrozujú chodcov. Dopravnú situáciu by podľa stanoviska tlačovej hovorkyne Mesta Piešťany Evy Bereczovej mala v budúcnosti zlepšiť jednosmerná premávka, ktorá je plánovaná v zmysle Územného generelu dopravy, spracovaného ešte v roku 2010.

55963fc00f0af

„Rastislavova ulica sa v posledných rokoch stala mimoriadne frekventovanou a parkuje na nej v pracovných dňoch toľko áut, že blokujú v podstate celú jednu stranu komunikácie. Cesta je vo veľmi zlom stave. Obchádzanie vozidiel idúcich proti sebe je komplikované, nebezpečné, vodiči vychádzajú pri stretaní na chodník, čím ohrozujú zdravie a životy chodcov. Zriadiť jednosmernú premávku je jednoduché a bezpečné riešenie. Výjazd na Teplickú je obzvlášť nebezpečný, parkujú tam pravidelne autá až do križovatky, pôvodný zákaz zastavenia bol nezmyselne zmenený na zákaz státia,“ znel podnet na stránke Odkaz pre starostu.

V súčasnosti prebieha konanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany a Rastislavova ulica by mala byť jednosmernou v úseku od Teplickej po Matuškovu ulicu. Obyvateľ poukázal aj na zlý stav vozovky, ale rozpočet mesta v roku 2016 nepočíta s prostriedkami potrebnými pre vytvorenie projektovej dokumentácie, teda ani s rekonštrukciou.

„Zmena dopravného značenia, a to zmena dopravnej značky B34 „Zákaz zastavenia“ na dopravnú značku B33 „Zákaz státia“ bola zrealizovaná v roku 2003 na základe odsúhlasenia tejto zmeny dopravným inšpektorátom a vydaného dopravného určenia z dôvodu umožnenia odstavenia vozidiel na čas nevyhnutne potrebný na naloženie, respektíve vyloženie nákladu, vzhľadom na situovanie predajní v tejto lokalite,“ reagovala tlačová hovorkyňa Eva Bereczová na otázku ohľadom zmeny značenia.

-lt/zdroj: Odkaz pre starostu-