Predškoláčik – dopraváčik: Deti si zmerali sily pod dohľadom policajtov

Predškoláčik – dopraváčik: Deti si zmerali sily pod dohľadom policajtov

29. mája 2018 Off Od PNky.sk

Vo štvrtok 24. mája pripravila Mestská polícia v Piešťanoch v priestoroch Materskej školy na Detvianskej ulici už 3. ročník dopravnej súťaže Predškoláčik – dopraváčik o cenu primátora Mesta Piešťany. Deti z piešťanských materských škôl bojovali o dobré umiestnenie na viacerých stanoviskách.
Na kolobežkách sa rozbehli za úspešnou jazdou zručnosti, kde zvládli hravo semafory, kruhový objazd a základné dopravné značenie. Na ďalších troch ich čakali testy, ktoré vypracúvali pod dozorom mestských policajtov, s ich riešením nemali vôbec problém, lebo sa skutočne dobre pripravili.

Na súťaž boli pozvané všetky materské školy v Piešťanoch, ale záujem prejavilo šesť z nich a to MŠ Považská ul., MŠ Detvianska ul., MŠ Valová ul., MŠ ul. 8. mája 4, MŠ ul. A. Dubčeka a MŠ ul. Scherera. Prišlo nás povzbudiť i veľa „škôlkarov“ s pani učiteľkami, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program, ukážky svojej činnosti pre deti robili počas celej súťaže príslušníci z OR HaZZ z Piešťan, príslušníci MsP Piešťany a ukážky výcviku psa predviedol Kynologický klub Bodona.

Na záver boli vyhodnotené najlepšie trojčlenné družstvá predškolákov i jednotlivci. Výhercovia prvých troch miest získali pekné ceny a všetci súťažiaci dostali za účasť medailu.

Družstvá a jednotlivci sa umiestnili nasledovne:
1. miesto MŠ ul. Scherera (Nela Šugrová, Natália Černáková, Vivien Tuchyňová)
2. miesto MŠ Považská ul. (Tadeáš Studený, Ella Kráľovičová, Michaela Samková)
3. miesto MŠ Detvianska ul. (Samuel Berlanský, Samuel Hudcovič, Alexandra Višňovská)

1. miesto – Michal Grosmann – MŠ ul. 8. mája 4
2. miesto – Nela Šugrová – MŠ ul. Scherera
3. miesto – Natália Černáková – MŠ ul. Scherera

TS MsP Piešťany