Prednostka D. Reháková na úrade končí

Prednostka D. Reháková na úrade končí

27. októbra 2015 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany na svojej webstránke dnes popoludní informovalo, že primátor Miloš Tamajka odvolal v pondelok 26. októbra z funkcie prednostky Mestského úradu Dášu Rehákovú. Dôvodom majú byť okrem iného zistenia hlavného kontrolóra z poslednej kontroly.
IMG_5002_resize

Správa zverejnená radnicou znie: „Primátor Miloš Tamajka dňa 26. októbra odvolal z funkcie prednostky Mestského úradu Piešťany Dášu Rehákovú. Odvolanie je účinné ku dňu 30. októbra 2015. Na základe dohody o skončení pracovného pomeru bude jej posledným pracovným dňom 31. október 2015. K odvolaniu aj rozviazaniu pracovného pomeru došlo aj na základe zistení hlavného kontrolóra, ktorý vo svojej správe o výsledku kontroly konštatoval niekoľko veľmi vážnych pochybení a porušení zákona.“

O vyjadrenie sme požiadali tiež Dášu Rehákovú, ktorá uviedla: „Pracovný pomer skončil vzájomnou dohodou na moju žiadosť. Vraciam sa späť do súkromného sektora.“

Podľa vyjadrenia radnice má byť správa hlavného kontrolóra jedným z bodov programu najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nový prednosta mestského úradu má byť vymenovaný v najbližších dňoch.

Začiatkom októbra poslanci mestského zastupiteľstva prijali uznesenie, ktorým vyjadrili nedôveru primátorovi Tamajkovi, viceprimátorovi Hynekovi i prednostke Rehákovej. Dôvodom pre tento krok boli podľa poslancov pretrvávajúce problémy vo fungovaní úradu, viaceré zistenia porušení zákona na strane úradu na ktoré poukázal hlavný kontrolór a taktiež neplnenie uznesení zastupiteľstva.

-th- Zdroj: www.piestany.sk Foto: -lt-