Tento rok pripadá štvrtá adventná nedeľa na Štedrý deň. Advent bol preto pomerne krátky a už tu máme vianočné sviatky. V piešťanskej farnosti sv. Štefana ich atmosféru dotvorí tento rok aj živý betlehem.Omše sú v nedeľu 24. decembra naplánované dopoludnia. Popoludňajšia sv. omša, ktorá bývala v minulých rokoch, keď Štedrý deň pripadal na iný deň ako nedeľu, tento rok nebude. Namiesto nej sa budete môcť prísť o 15:00 h pozrieť s deťmi na farský dvor na živý betlehem. Deti i dospelí ním priblížia očakávanú radostnú zvesť narodenia Ježiša Krista, ktorú si pripomíname 25. decembra.

V nedeľu dopoludnia počas sv. omše o 9:00 h prinesú skauti Betlehemské svetlo, ktoré si po nej budete môcť rozniesť do svojich domovov. Slávnostná bohoslužba pripomínajúca narodenie Pána sa uskutoční tradične o polnoci. Na pondelok 25. decembra pripravujú vo farnosti po svätej omši o 9:00 h taktiež jasličkovú slávnosť, pri ktorej deti predvedú svoje talenty a so všetkými účastníkmi privítajú novonarodené Jezuliatko.

-red- Ilustr. foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972