Materské centrum Úsmev odovzdalo čistý výnos z verejnej zbierky č. OU-PN-OVVS-2014/002582 s názvom „Pre rodinu“ 2.210,43 € rodine Pavlíkovej, ktorá sa ocitla v dôsledku zlého zdravotného stavu otca rodiny v ťažkej životnej situácii. Rodina Pavlíková použije prostriedky z verejnej zbierky na riešenie svojej situácie.

PhDr. Marcela Vrbová, štatutárna zástupkyňa Materského centra Úsmev

Grafika1

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972