Mesto Piešťany informovalo dnes popoludní, že pre potreby povinnej karantény ľudí vracajúcich sa zo zahraničia bude slúžiť aj internát Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Na území Piešťan tak pôjde po hoteli Signál a hoteli Granit o tretie zariadenie.

Budova hotelovej akadémie Ilustr. foto.

Podľa vyjadrenia primátora na facebookovej stránke Mesta Piešťany túto informáciu obdržal od ministerstva vnútra v sobotu 28. marca krátko pred poludním. Následne primátor zverejnil text zaslanej správy: „Vážený pán primátor, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 budú na účely povinnej karantény občanov SR repatriovaných zo zahraničia na územie SR využívané okrem ubytovacích zariadení v správe štátu aj ubytovacie zariadenia v správe všetkých VUC – stredoškolské internáty. Medzi tieto zariadenia patrí aj internát hotelovej akadémie v Piešťanoch, kde budú od dnes umiestnené osoby z individuálnych návratov. RUVZ vykonáva epidemiologický dohľad.“

-red- Foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972