Pre deti na ŽS Holubyho končí provizórny režim, podlahy sú vymenené

Pre deti na ŽS Holubyho končí provizórny režim, podlahy sú vymenené

4. septembra 2016 Off Od PNky.sk

Minulý školský rok bol pre žiakov i pedagógov  ZŠ na Holubyho ulici zložitejší ako inokedy. Dôvodom bol zápach šíriaci sa z podláh v jednom z pavilónov, pre ktorý museli žiakov presťahovať do iných tried a hľadať provizórne riešenia zabezpečenia dostatočného množstva priestorov. Počas letných prázdnin sa Mestu Piešťany, ktoré je zriaďovateľom školy, podarilo problémy odstrániť. V piatok 2. septembra prevzali zástupcovia mesta zrekonštruované podlahy od dodávateľa, a tak deti v pondelok nastúpia do vynovených tried.

20160902_095934Spoločnosť AGS spol. s.r.o., ktorá v prieskume trhu predložila najnižšiu ponuku (19 259, 81 eur), realizovala výmenu podláh počas mesiaca august. Pracovníci firmy museli najskôr odstrániť linoeum a všetky vrstvy podlahy až po betónový podklad, povrchy ofrézovať, následne ich vyrovnať nivelačnou vrstvou a na záver položiť nové linoelum. Pri týchto prácach vyviezli z tried 12 ton odpadu. Nové linoelum, ktoré sa do jednotlivých tried dávalo, má štvormetrovú šírku, takže je na podlahe menej spojov. Nové podlahy majú záruku 5 rokov.

 

Škola dovybavila pri tejto príležitosti viaceré triedy novými stolmi a stoličkami, celkovo sa tak prostredie pavilónu skrášlilo a zmodernizovalo. Priestory prejdú v najbližších dňoch ešte kontrolným meraním chemických látok, aby bolo potvrdené aj odborníkmi, že všetky závady boli odstránené a priestory sú plne vyhovujúce pre pobyt detí.

(red) Zdroj: www.piestany.sk