Ak sa chystáte zatepľovať bytový dom, mali by ste zbystriť pozornosť. Od 1. marca 2016 totiž nadobudla platnosť nová protipožiarna norma s označením STN 73 0540-2, ktorá mení požiadavky na tepelno-technické vlastnosti budov. Zásadným rozdielom oproti predchádzajúcim pravidlám je najmä používanie minerálnej vlny v okolí bočných stien, okien, vodorovných konštrukciách balkónov i lodžií či v priestore únikových ciest. Minerálna vlna je narozdiel od polystyrénu nehorľavá a budovy by mala ochrániť pred rozšírením požiarov po obvodových múroch budov. 

6

Norma bola avizovaná už v roku 2012 a platnosť nadobudla práve v prvý marcový deň. Pôvodné pravidlá nastavovali používanie minerálnej vlny nad úrovňou 22,5 metra, po novom je však jej používanie stanovené bez tohto limitu. Nehorľavý materiál by mal byť firmami pri zateplení použitý najmä pri kombinácii s polystyrénom s hrúbkou 10 až 20 centimetrov v šírke minimálne 20 centimetrov nad každým podlažím s otvormi, ale aj v oblasti zvislých zábran na nárožiach budovy a už spomínaných vodorovných konštrukciách balkónov, či v priestore únikových ciest. Opatrenia nie sú samozrejme záväzné pri tých zatepleniach, ktoré sú kompletne z minerálnej vlny. Norma bude postupne ďalej zvyšovať požiadavky na protipožiarnu do roku 2021.

-lt/Foto: archív Lívia Gažová-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972