Prírodné kino v Mestskom parku je momentálne bez plátna. Potom čo Krajský pamiatkový úrad  v Trnave súhlasil s odstránením starej na viacerých miestach prederavenej plachty, môže začať rekonštrukcia nosnej konštrukcie, na ktorej bolo plátno umiestnené.

„Dosky na ktorých bolo plátno umiestnené sú v pomerne dobrom stave, preto sa nebudú odstraňovať, ale znovu sa natrú, rovnako ako oceľová konštrukcia, ktorá je podľa vyjadrenia statika v poriadku,“ informoval poslanec mestského zastupiteľstva Michal Fiala, ktorý je iniciátorom rekonštrukcie piešťanského prírodného kina. Natieranie zabezpečí občianske združenie Dráb, ktoré spolupracuje s Mestom Piešťany na viacerých projektoch a pomáha pri rekonštrukcii kina takmer od začiatku.

Začiatkom augusta by mali priložiť ruku k dielu aj skauti, ktorí budú v Piešťanoch vrámci podujatia Aqua. Ich úlohou bude realizovať opravu betónových nosníkov pod sedačkami a a namontovať vzorové sedenie z dreva, ktoré minulý rok darovala spoločnosť Respect Slovakia. To narezali a natreli farbou od ďalšieho sponzora, ktorým je predajňa Emaila, dobrovoľníci.

Aktuálne zabezpečujú pracovníci Mestského úradu v Piešťanoch všetky potrebné vyjadrenia k stavebnému konaniu od dotknutých inštitúcií k projektu Obnova prírodného kina. Ten vytvoril AWE ATELIER Ing. Evy Wernerovej spolu s ďalšími projektantmi a daroval ho Mestu Piešťany.

-th- Foto: FB Prírodné kino Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972