Piešťany sa opäť pridali k slovenským mestám, ktoré sa zapojili do projektu nesúceho názov „Do práce na bicykli“. Tímy z celého Slovenska budú pri cestách do zamestnania súťažiť za svoje samosprávy, ale aj za seba, nakoľko tí najaktívnejší cyklisti budú ocenení hodnotnými cenami. Okrem pracovných kolektívov sa do 5. mája môžu zaregistorvať aj študenti starší ako 15 rokov. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, za organizačným i odborným zabezpečením stojí Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

„Jedným zo základných motívov tohtoročnej kampane je motivácia zamestnávateľov pre vytváranie vhodných podmienok pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a pomáhajú tak spoluvytvárať kvalitnejší život v našich mestách. Samozrejmosť, akou sú cyklostojany, sprchy, prezliekárne by mali byť štandardnou súčasťou každej slušnej firmy a verejnej inštitúcie. Prípadná ďalšia motivácia zo sociálneho fondu pre tých, ktorí sa rozhodnú nechať auto doma bude nepochybne vítaná a ocenená všetkými priaznivcami dvoch kolies,“ uvádza Peter Klučka, Národný cyklokoordinátor

Cieľom súťaže „Do práce na bicykli“ je podpora rozvoja trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovanie samospráv, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste. Projekt chce tiež inšpirovať zamestnávateľov, aby vo firmách vytvárali priestory pre bezpečné uloženie bicykla a mali záujem bonusmi podporovať zamestnancov k využívaniu bicykla, ako ideálneho prostriedku pri cestách do práce.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972