Do práce na bicykli opäť aj v Piešťanoch

Do práce na bicykli opäť aj v Piešťanoch

9. apríla 2018 Off Od PNky.sk

Štartuje 5. ročník národnej kampane Do práce na bicykli. Súťaž je určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré do 5. mája 2018 zaregistrujú a do tohto termínu prebieha aj registrácia tímov. Cieľom je pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti.

Piešťany sa opäť zapájajú do tejto súťaže. Tímy, 2 až 4-členné, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií sa už môžu registrovať na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. 

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2018 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2018, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

„Jedným zo základných motívov tohtoročnej kampane je motivácia zamestnávateľov pre vytváranie vhodných podmienok pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a pomáhajú tak spoluvytvárať kvalitnejší život v našich mestách. Samozrejmosti, akými sú cyklostojany, sprchy či prezliekarne by mali byť štandardnou súčasťou každej slušnej firmy a verejnej inštitúcie. Prípadná ďalšia motivácia zo sociálneho fondu pre tých, ktorí sa rozhodnú nechať auto doma, bude nepochybne vítaná a ocenená všetkými priaznivcami dvoch kolies,“
hovorí Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý je vyhlasovateľom súťaže.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by však mal byť predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.

-red-