Mesto Piešťany upozornilo na svojej webovej stránke na rozkopávky ciest, ktoré v najbližšom období čakajú staré Piešťany.

„Z dôvodu výstavby distribučnej siete spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. budú v dňoch od 15.06.2020 do 31.07.2020 uskutočňované práce na uložení distribučného vedenia na miestnych komunikáciách Sv. Štefana, Pod Párovcami, I. Stodolu a Sv. Cyrila a Metoda. Vzhľadom na rozsah prác počas výstavby distribučného vedenia bude časť stavby zasahovať do chodníkov a vozovky miestnych komunikácii, z toho dôvodu bude cestná premávka a pohyb peších a cyklistov na vyššie uvedených miestnych komunikácií obmedzená,“ informovala samospráva.

V termíne od 22.06.2020 do 26.06.2020 má byť z dôvodu výstavby distribučnej siete  úplne uzatvorená miestna komunikácia na ulici Pod Párovcami v lokalite bývalého objektu Lesoprojektu.

„Prosíme občanov, aby sa riadili osadeným prenosným dopravným značením a nevstupovali na stavenisko. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie,“ uviedol hovorca Mesta Piešťany Martin Ričány.

TS Mesto Piešťany / red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972