Čitateľ PNiek nás upozornil, že za budovou Technického skúšobného ústavu (TSÚ) v Piešťanoch, na časti vozovky ulice Kolomana Fodora, pribudli nové značky zákazu zastavenia. Vodiči si tak musia zvykať neparkovať na ceste, ale využiť priľahlé parkoviská. Buď si pár krokov nadídu, alebo môžu dostať pokutu. Vozovku využívali najmä návštevníci úradov, sídliacich v budove na Krajinskej 13. Nedávno však v lokalite rozšírili a otvorili aj pôvodne oplotené parkovisko.

DSC_0116

REKLAMA

Laser_banner

Podľa stanoviska mestského úradu o osadenie značiek požiadal TSÚ kvôli prejazdu zásobovacích vozidiel. „Osadenie dopravného značenia B34 „Zákaz zastavenia“ na ulici K.Fodora v úseku pri areáli a parkovisku Technického skúšobného ústavu  bolo na základe požiadavky Technického skúšobného ústavu š.p. Piešťany. Dôvodom bolo zamedzenie   parkovaniu  vozidiel  na komunikácii v daných úsekoch, ktoré bránili vjazdu a výjazdu z areálu ústavu. Jedná sa hlavne o vjazd a výjazd nákladných vozidiel (kamiónov), ktoré prichádzajú do dvornej časti tohto areálu.  Šírkové parametre komunikácie nie sú dostatočné pre parkovanie vozidiel pri zachovaní obojsmernej premávky, čím dochádzalo  k zúženiu prejazdného profilu komunikácie a pri prejazde týchto nákladných vozidiel po danej komunikácii a vjazde a výjazde z areálu spôsobovalo kolízne situácie, resp. nebol umožnený  vjazd  a výjazd z a do areálu,“ uviedla Beáta Palkechová z referátu územnej správy.

DSC_0114

(red)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972