V priebehu druhého februárového týždňa prudko vzrástol počet ochorení v Trnavskom kraji a nárast chrípke podobných ochorení predstavuje až 76,8 %. Vyplýva to zo správy Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Trnave, ktorý v tomto období zaznamenal dohromady až 7153 akútnych respiračných ochorení. Choroba najviac úraduje medzi vekovou hranicou 0 až 5 rokov a najväčší nárast bol zaznamenaný u 6 až 19 ročných. V kraji bolo zatvorených až 15 škôlok a škôl, najviac v okrese Senica až päť materských a jedna základná škola, pričom zatvoreniu sa nevyhla i jedna škôlka v okrese Piešťany, konkrétne v obci Chtelnica. 

„V 6. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 7153 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2109,5), z toho chrípke podobných ochorení bolo 1114 (chorobnosť 328,5). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 16,3 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 76,8 %. Na úrovni okresov bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Skalica (3002,8),“ píše v správe Dagmar Kollárová z odboru epidemiológie Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Trnave.

-lt/Zdroj: Úrad regionálneho verejného zdravotníctva v Trnave/Foto: archív-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972