Vlani na jeseň schválilo piešťanské mestské zastupiteľstvo zámenu a predaj pozemkov spoločnosti ZKA Slovakia na Bratislavskej ulici oproti sídlisku Adam Trajan. Udialo sa tak bez obchodnej verejnej súťaže, hoci ju niektorí poslanci navrhovali. Uznesenie zastupiteľstva hovorilo, že predávané pozemky budú využité pre dotvorenie areálu plochami zelene. Investor teraz žiada o podpis dodatku zmluvy. Podľa novej situácie sú však už na pozemkoch navrhnuté ďalšie obchodné prevádzky.

O dodatku k zmluve, ktorú podpísal v marci tohto roka primátor Peter Jančovič, má vo štvrtok 27. júna rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Spoločnosť ZKA Slovakia, ktorej zastupiteľstvo vlani schválilo na základe dôvodu osobitného zreteľa zámenu a predaj pozemkov bez obchodnej verejnej súťaže, sa medzičasom premenovala na Projekt Piešťany.

Pôvodne firma hovorila o realizácii obchodnej galérie v tvare L, dvoch polyfunkčných objektoch a zariadení sociálnej starostlivosti. V aktuálnej žiadosti sú polyfunkčné objekty nahradené jedným objektom bytového domu. Objekt pôvodnej obchodnej galérie sa má zmeniť na obchodné centrum pozostávajúce z troch objektov, pričom dva majú byť  využívané pre obchodné účely a tretí pre rýchle občerstvenie. Objekt pôvodného zariadenia sociálnej starostlivosti sa mení na objekt zariadenia sociálnych služieb, rozdelený na objekt A a B.

Situácia a návrh pri zámene a predaji pozemkov

Kým podľa situácie na základe, ktorej sa rozhodovalo o odpredaji  a zámene pozemkov mesta mimo komerčnú súťaž, bolo v lokalite nakreslených viac ako 260 parkovacích miest, v novej štúdii je ich už len 209.

Predkladaný dodatok rieši tiež zmeny v rozsahu vybudovania časti prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou a Komenského ulicou, vybudovanie cyklochodníka pre cyklistov a chodníkov pre chodcov, ktoré sa zaviazal vybudovať investor. Mesto Piešťany sa má zaviazať vyvinúť primerané úsilie a spoluprácu a poskytnúť spoločnosti súčinnosť pri realizácii výstavby celej prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou a Komenského ulicou. Časť od obchodného centra po Komenského ulicu má realizovať samospráva na vlastné náklady.

Firma Projekt Piešťany pri zámene necelých 2000 m2 pozemkov podľa zmluvy doplatila Mestu Piešťany 23 800 eur. Mesto pri tejto operácii získalo pozemky zo severnej strany záhradkárskej osady, ktoré podľa návrhu majú byť trávnatými plochami  a nemajú žiadne samostatné využitie. Investor získal pozemky, na ktorých majú byť obchody a parkovacie miesta. Za predané pozemky o výmere 2122 m2 zaplatil Projekt Piešťany 424 400 eur. Pôvodná navrhovaná cena bola výrazne nižšia. Na túto sumu ju zdvihli poslanci až priamo na rokovaní. Stalo sa tak potom, čo mali na stole aj ďalšiu ponuku na odkúpenie všetkých pozemkov za cenu 200 eur za meter štvorcový. 

-th- Zdroj: www.piestany.sk Situácie: Projekt Piešťany

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972