Aktuálne dohodnutý termín dokončenia rekonštrukcie oceľovej lávky pre chodcov a cyklistov pri Krajinskom moste je 31. marec 2021. Cena sa však opäť bude meniť a preto hrozí, že aj dátum dokončenia sa posunie.

Zastupiteľstvo bude v stredu 10. marca rozhodovať o zmenách mestského rozpočtu, medzi ktorými je aj nová výdavková položka na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste – dofinancovanie v sume 29 813 eur z Rezervného fondu. V dôvodovej správe je uvedené, že ide o doplatenie faktúr a zádržného za zrealizované stavebné práce a na položenie povrchu podlahových dielcov z kompozitného materiálu.

Ak poslanci túto zmenu odsúhlasia, celkové náklady na rekonštrukciu lávky pri Krajinskom moste presiahnu 686-tisíc eur. Dodávateľ, ktorým je firma Lumiza, pritom vyhral verejné obstarávanie so sumou 608-tisíc eur.

„V auguste 2020 sme na základe zamietavého stanoviska statika (k úpravám oceľových panelov nevyhnutným k zhotoveniu protišmykového povrchu podľa pôvodného zadania a vizualizácie) navrhli viacero alternatív riešenia vzniknutej situácie. Na základe nedostatku financií a aktuálnej situácie investora mesta Piešťany bolo v októbri 2020 zo strany investora rozhodnuté o zhotovení asfaltového povrchu (identického ako tam bol pôvodne),“ vysvetlila spoločnosť Lumiza v stanovisku, ktoré zverejnila na Facebooku.

Na kratšiu časť lávky boli osadené panely, ale „nepodarilo sa zhotoviť finálny uzatvárací náter, na ktorý sme potrebovali pár slnečných dní (mohli byť aj mrazivé),“ vysvetľuje ďalej dodávateľ.

Nakoniec došlo po dohode s radnicou k rozhodnutiu o použití podlahových dielcov z kompozitného materiálu.

Tento týždeň začali pracovníci firmy Lumiza s poskladaním nosných oceľových panelov. Dodatok k zmluve o zvýšení ceny bude zrejme zverejnený až po súhlase mestského zastupiteľstva s touto zmenou rozpočtu.

Podľa dodatku z decembra minulého roka, ktorým sa cena zvýšila na 656 497 eur s DPH, má byť rekonštrukcia hotová do 31. marca 2021. Zatiaľ nie je jasné, či ďalší dodatok dátum dokončenia opäť posunie. Pôvodný termín bol koniec januára 2021.

Mesto však rekonštrukciu nefinancuje iba z vlastného rozpočtu. Prispieť majú aj Trnavský samosprávny kraj (200-tisíc eur), Trnavská vodárenská spoločnosť (200-tisíc eur), Slovak Telekom (50-tisíc eur) a Slovenský plynárenský priemysel (50-tisíc eur).

Text: Martin Palkovič Foto: Lumiza

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972