Neohlásený výrub v obci Banka, ktorý niekto vykonal koncom minulého týždňa na Červenej veži, zostáva naďalej záhadou. Západoslovenská distribučná spoločnosť totiž vo svojom stanovisku nepotvrdila, že by súvisel s prekládkou vysokého napätia. O konaní neboli oboznámené orgány obecnej samosprávy a nikto ho nenahlásil ani na Odbore starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Piešťanoch. Ľuboš Čema, zástupca majiteľa pozemkov zo spoločnosti Beethovenova alej nás informoval, že projekt výstavby je momentálne vo fáze vybavovania stavebných povolení pre inžinierske siete a časový harmonogram ešte nie je stanovený. Pôvodca štyroch vypílených stromov, ktoré sa nachádzajú na začiatku Panskej cesty, tak zostáva naďalej neznámy.

DSC_1288_resize

„Západoslovenská distribúcia výrub nerealizovala, nesúvisí ani s údržbou nášho vedenia, nemáme informáciu o dôvode výrubu. ZSD eviduje v danej lokalite požiadavku na prekládku vedenia, zatiaľ však nebolo od žiadateľa prekládky doručené stavebné povolenie ani potrebná dokumentácia na realizovanie prekládky, preto sa nevieme vyjadriť, či súvisí s výrubom,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Západoslovenskej distribúcie Michaela Dobošová.

DSC_1293_resize
DSC_1286_resize

-lt/Foto: Viktor Vrábel-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972