Napriek pandémii život ide ďalej. Pre situáciu niektoré páry odkladajú sobáše, ale sú aj takí, ktorí si povedia svoje áno. Na svadbu v rúškach určite nezabudnú mladomanželia Lívia a Filip.


Svadobný obrad sa uskutočnil v piatok 27. marca na dvore mestského úradu a kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu, aj zo špeciálnymi opatreniami.

„Filipa Hadvigu a Líviu Vráblovú sobášil viceprimátor Michal Bezák a okrem mladomanželov boli súčasťou obradu len svedkovia a pracovníčka matriky. Obrad bol pritom skrátený na formality, ktoré prikazuje zákon a konal sa vo vonkajších priestoroch,“ informoval Martin Ričány, hovorca Mesta Piešťany. Zároveň za celé vedenie mesta poprial mladomanželom v ich spoločnom živote veľa lásky, šťastia a zdravia.

-red- Zdroj a foto: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972