Posledné zastupiteľstvo trvalo pol hodinu, o jeho témach budú rozhodovať noví poslanci

Posledné zastupiteľstvo trvalo pol hodinu, o jeho témach budú rozhodovať noví poslanci

15. novembra 2018 Off Od PNky.sk

Novembrové mestské zastupiteľstvo, ktoré malo byť ôsme v tomto roku a zároveň posledné končiaceho poslaneckého zboru, skončilo veľmi rýchlo a nenapodobnilo tak maratóny, ktoré poslanci v minulosti absolvovali. Dôvodom bolo, že po polhodinovej diskusii neschválili program rokovania. Ku slovu sa tak nedostali ani občania, ktorí chceli hovoriť o problémoch pri rekonštrukcii Sasinkovej ulice, či ďalší.

Dôvodom neschválenia programu poslancami bola polemika o tom, či rokovanie a uznesenia prijaté „starým“ zastupiteľstvom po voľbách, keď už je zvolený nový zastupiteľský zbor, budú zákonné a nebude ich môcť niekto napadnúť. Poslanci sa pre možné riziko problémov pri nejasnosti zákona napokon rozhodli nechať rozhodovanie o rozpočte, všeobecno-záväzných nariadenia i majetkových prevodoch na poslancov zvolených v sobotňajších voľbách, hneď po tom ako zložia sľub na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve.

Pôvodne bolo rokovanie poslaneckého zboru naplánované na 31. októbra. Primátor Miloš Tamajka ho však na tento termín napokon nezvolal a presunul ho na 15. novembra po voľbách. Zákon hovorí, že poslanci sú poslancami do zloženia sľubu nových poslancov. Platí, že primátor má povinnosť zvolať ustanovujúce MsZ do tridsiatich dní od konania volieb, takže rokovanie starého MsZ v tomto medziobdobí by malo byť v poriadku. Prevažne zaužívaná prax ako aj názor niektorých odborníkov je, že po voľbách by malo byť prvým rokovaním MsZ také, na ktorom zložia sľub noví poslanci.

Primátor Miloš Tamajka sa na posledné rokovanie nedostavil a nechal ho viesť viceprimátorom Martinom Valom. Ten už chcel nechať hlasovať o programe, avšak do diskusie sa prihlásil poslanec Michal Hynek, ktorý prečítal názor ministerstva vnútra, na ktoré sa obrátil so žiadosťou o výklad toho, či je v poriadku schvaľovanie rozhodnutí dosluhujúcim zastupiteľstvom v čase po voľbách. Vyjadrenie bolo koncipované tak, že by tento postup skôr neodporúčalo. Poslanci sa pýtali na názor hlavného kontrolóra, ale aj novozvoleného primátora Petra Jančoviča, ktorý sa však funkcie ujme až zložením sľubu. Toho zaujímalo, kedy má byť zvolané ustanovujúce MsZ, keďže Miloš Tamajka ho o svojich plánoch ešte neinformoval. Martin Valo povedal, že plán je 7. december, takže končiaci primátor chce využiť takmer celú zákonnú lehotu.

Peter Jančovič sa vyjadril, že žiada o dodržanie tohto termínu a vie si predstaviť zvolanie prvého pracovného rokovania zastupiteľstva v novom zložení okolo 10. decembra, keď by sa bez problémov stíhali všetky lehoty súvisiace so všeobecne-záväznými nariadeniami.
-th- Ilustr. foto: -lt-