Poslaneckú kanceláriu ľudia využívajú, na pretrase aj ochrana prameňov

Poslaneckú kanceláriu ľudia využívajú, na pretrase aj ochrana prameňov

28. januára 2015 Off Od PNky.sk

Poslanecká kancelária na mestskom úrade, ktorú otvorili každú stredu na stretnutie s občanmi poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany, navštívilo počas prvých dvoch konzultácií osem obyvateľov mesta. Sedem z nich prednieslo svoje podnety, jeden sa nevedel dočkať a odišiel. Ich námety boli rôzne – od cintorínskych služieb, cez využitie nehnuteľností, starostlivosť o zeleň až po problematiku ochrany termálnych prameňov, kde sa aj poslanci dozvedeli dôležité informácie…

radnica

Poslaneckou dvojicou, ktorí  “slúžili” v stredu 14. januára, boli Zita Bruncková a Ján Jánošík. Od tretej do štvrtej prišli do kancelárie dvaja občania. Prvá návštevníčka žiadala, aby Mestské zastupiteľstvo (MsZ) aktualizovalo prevádzkový poriadok pohrebísk a znížilo poplatky v cenníku pohrebných služieb, v zmysle petície, ktorú podpísalo 3800 Piešťancov.  Zaujímalo ju aj, prečo nie sú doplnené informácie do Virtuálneho cintorína. Navrhla tiež, aby hlavný kontrolór mesta uskutočnil ekonomický, personálny a procesný audit a aby definoval, či podľa jednotlivých aktivít mesta nejde o podnikateľskú činnosť.  Obyvateľka Piešťan si takisto myslí, že mesto by malo zabezpečiť viac nádob na separovaný odpad, čím by sa znížili náklady na spracovanie komunálneho odpadu. Jej návrhy poslanci zaznamenali a predložia na riešenie príslušným referátom mestského úradu.

dusicky9

Ďalšia návštevníčka poslaneckej kancelárie  požiadala, aby poslanci iniciovali zrušenie uznesenie o zbúraní budovy bývalej školy na Adama Trajana a podporili jej využitie na verejno-prospešný účel. Napríklad na zriadenie Rodinného centra, o ktoré v roku 2006 malo záujem jedno z kresťanských občianskych združení. Malo vraj i pripravený projekt s možnosťou získať zdroje zo zahraničia.

O týždeň neskôr už využili hodinu pre verejnosť v poslaneckej kancelárii štyria občania. Ich podnety si vypočuli poslanci Eva Wernerová a Denis Kristek. Prvý návštevník sa chcel poradiť ohľadom uverejnenia plagátu k referendu, to však v právomoci poslancov nie je. Ďalšie dve obyvateľky Piešťan zaujímalo, kto má na starosti koncepciu zelene na Službách mesta Piešťany  a tiež sa informovali  dokedy bude trvať plošný zákaz výrubu stromov, ktorý je podľa nich neopodstatnený a upozornili, že v prípade problémov sa takéto výruby môžu robiť len do konca marca. Poslankyňa Eva Wernerová ich podnety predloží Komisii pre životné prostredie a bude žiadať odpoveď aj od primátora.

Ďalší podnet sa tiež týkal zelene, tentoraz išlo o presvetlenie vnútrodvora medzi Námestím SNP a Royovou ulicou, kde sú podľa obyvateľky jedného z domov dospelé husté stromy sú doslova nalepené na steny a okná a celý deň musia svietiť.  Aj týmto prípadom sa bude zaoberať komisia MsZ a príslušný referát radnice.

strom1

Takzvané problémové stromy by mali byť odstránené do konca zimy.

Predposledný návštevník prišiel poslancov informovať o novej vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorú aj priniesol so sebou. Podľa navrhovanej právnej normy sa pásmo ochrany termálnych zdrojov rozširuje. Zrejme bude zakázané akékoľvek ďalšie čerpanie z horizontov termálnej vody, do ktorého spadajú aj okolité obce a tiež okolie Lodenice, kde bol v minulých rokoch uskutočnený termálny vrt a plánovaná výstavba kúpaliska.

Vyhlášku by malo mesto pripomienkovať do 6. marca, pričom žiadosť o pripomienkovanie bola vystavená 7. januára tohto roku. Do platnosti by mala vyhláška vstúpiť  1. júla 2015. Poslanci sa touto podľa nich nadmieru dôležitou témou budú ďalej zaoberať (viac v samostatnom pripravovanom článku) a chcú navrhnúť, aby sa k vyhláške vyjadrili okrem spracovateľov hydrogeologického prieskumu z roku 2013, na ktorý sa návrh odvoláva, aj ďalší odborníci.

termalny vrt vku

Nový termálny vrt v bývalom Vojenskom kúpeľnom ústave začali využívať v minulom roku

Posledný z príchodzích sa nemohol dočkať, kedy príde na rad a pred zatvorením mestského úradu odišiel.

Otvorená bude poslanecká kancelária aj dnes, v stredu od 15,00 do 16,00 h, pričom referáty Mestského úradu pracujú do 16,30 a klientske centrum až do 17,30 h, takže k podnetom sa môžu vyjadriť aj zodpovední pracovníci MsÚ. S obyvateľmi sa tento týždeň stretnú poslanci Adriana Drahovská a Michal Fiala.

Poslanecká kancelária funguje na Mestskom úrade v Piešťanoch už od roku 2012. Jej vznik inicioval vtedajší poslanec Mestského zastupiteľstva a súčasný viceprimátor mesta Piešťany, Michal Hynek. Poslanci na jeho návrh schválili Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 73/2012. Poslanecká kancelária je odvtedy zriadená v priestoroch malej zasadačky na druhom poschodí Mestského úradu v Piešťanoch. Využívať ju môžu všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Termín si dohodnú vopred v Kancelárii primátora.

(red)