Connect with us

Aktuality

Poslanci schválili dotáciu na Evu a dozvedeli sa, že kúpalisko nemá prírodnú liečivú vodu

Published

on

Vo štvrtok 28. júna popoludní sa uskutočnilo  v Mestskej knižnici šieste tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Poslanci sa stretli posledný raz pred prázdninami a ďalšie ich zasadnutie je naplánované až na september. Prerokovávalo sa viacero vážnych tém a zazneli aj veľmi zaujímavé informácie. Napríklad, že na kúpalisku Eva, slovo termálna znamená teplá a kúpalisko nemá prírodnú liečivú vodu.
[singlepic id=31992 w=320 h=240 float=right]Prvou závažnejšou témou rokovania bola informácia o plnení uznesenia o financovaní správy o hodnotení v rámci obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN mesta žiadateľmi v lokalitách Heinola, Vážsky ostrov a Malá vrbina. Ing. Jana Vitková z MsÚ informovala, že po opakovaných rokovaniach s vlastníkmi a žiadateľmi sa podarilo dohodnúť, že akceptujú rozhodnutie zastupiteľstva a správu si budú hradiť z vlastných peňazí. V lokalitách Heinola a Vážsky ostrov zaplatia vypracovanie žiadatelia zmien územného plánu a v lokalite Malá Vrbina vlastníci. Poslanci preto zrušili pôvodné uznesenie, ktoré hovorilo, že správu majú hradiť iba žiadatelia a nahradili ho novým.

VZN o cintorínoch prešlo až po niekoľkých pokusoch

Diskutovanou témou bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany. Hoci zazneli výhrady voči neprehľadnosti a nedostatkom VZN, ako aj návrhy na vypracovanie analýzy, či by nebolo pre Mesto Piešťany výhodnejšie zveriť správu cintorínov súkromnej spoločnosti, prevažná väčšina z poslancov ich neakceptovala a osemnástimi hlasmi schválili navrhované VZN.

Poslanci chcú podrobnejšie správy o hospodárení

V ďalšom bode poslanci schválili vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2011, i keď predtým vyčítali riaditeľovi Ing. Ernestovi Jančinovi jeho nedostatočnú podrobnosť. Prijali preto uznesenie, podľa ktorého majú Služby mesta Piešťany vypracovať podrobnú správu o svojej činnosti za rok 2011. Tá má slúžiž slúžiť ako podklad pre rozhodovanie v budúcnosti. Služby mesta Piešťany vlani hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom 9868 eur, pri rozpočte 2,1 milióna eur.
Pri vyhodnotení rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2011 informovala jeho riaditeľka Mgr. Marta Jurčová, že organizácia hospodárila so stratou 53820 eur, čo bolo podľa nej spôsobené predovšetkým investíciou do digitalizácie kina. Tá sa však podľa M. Jurčovej odrazila vo zvýšení návštevnosti kina o 30 percent.
V rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2011 informovala riaditeľka Ing. Margita Galová, že knižnica hospodárila so stratou necelých 200 eur.
Po týchto bodoch poslanci osdúhlasili aj záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2011. Hospodárenie mesta kontrolov tiež nezávislý audítor, ktorý skonštatoval, že bolo v poriadku. Meste hospodárilo k 31.12. 2011 reálne s prebytkom 38 126 eur, keď príjmy boli 20 083 501 eur a výdavky 20 045 375 eur.

Eva dotáciu dostala. Ak ste si mysleli, že sa na nej kúpete v liečivej vode, boli ste na omyle

[singlepic id=31991 w=320 h=240 float=left]Ďalším bodom bol návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, kde sa prihlásil so žiadosťou o dotáciu iba Klub vodného póla Kúpele Piešťany, ktorý ju chce využiť na prevádzku kúpaliska Eva počas letných mesiacov. Mestská rada tento bod neodporučila schváliť. Ako vysvetlila počas zastupiteľstva poslankyňa Mária Beňová, dôvodom bolo, že primátor mal zistiť, či sú piešťanské kúpele ochotné finančne participovať na prevádzke kúpaliska, keďže mesto tento rok nedostane z kúpeľov žiadne dividendy. Podľa jeho vyjadrenia zástupcovia kúpeľov považujú za dostatočný vklad vo forme poskytnutia ich majetku do bezplatného prenájmu a vody. Poslankyňa Beňová sa ďalej pýtala primátora, či bazény na Eve obsahujú termálnu vodu, alebo nie. „ Táto voda je termálna, ale musíme si povedať čo je to termálna voda. Slovo termálna znamená, že je teplá. Táto voda, ktorá sa nachádza v bazénoch kúpaliska Eva, bola vždy voda z výmeničky, ktorá ochladzuje prírodnú liečivú vodu z termálneho prameňa Adam Trajan. Nie je to priamo zdrojová voda z prameňa Adam Trajan ani žiadneho iného. Takéto informácie som dostal,“ povedal primátor Remo Cicutto. V rozprave k tomuto bodu vystúpil aj poslanec MUDr. Jozef Beňačka, ktorý predniesol siahlodlhé vystúpenie s vysvetlením, prečo po mestskej rade odpovedal na otázky portálu PNky.sk tak ako odpovedal. Podľa neho ak sa chcú Piešťany posunúť ďalej potrebujú nové kúpalisko a do tej doby kým nebude vybudované, je potrebné dotovať prevádzku Evy. MsZ napokon schválilo dotáciu pre vodnopólistov vo výške 35 tisíc eur.

Piešťany by mohli dostať dotáciu na tréningovú hokejovú halu

Do rokovania zastupiteľstva bol vložený aj bod o predbežnom súhlase k podaniu žiadosti Mesta Piešťany o dotáciu Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu novej tréningovej haly. Tú bolo treba podať do piatku 29. júna a mesto by sa tak dostalo do hry o milión eur na výstavbu tréningovej haly pri zimnom štadióne s tým, že všetky detaily budú ešte predmetom rokovaní. Poslanci tento súhlas schválili jednomyseľne.
Diskusiu vyvolala aj správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany a jeho útvaru, kde sa poslanci bavili hlavne o výsledkoch kontroly v Mestskej knižnici Piešťany. Podľa hlavného kontrolóra Petra Konečného došlo k viacerým pochybeniam. Viacerí poslanci naopak oponovali kontolórovi a spochybňovali jeho závery.
Kompletný záznam z rokovania si môžete pozrieť na TV Karpaty. 
Jednotlivým témam rokovania sa budeme obšírnejšie venovať v samostatných materiáloch.

Text a foto:  T. Hudcovič

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články