Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí v stredu 26. apríla preberalo návrh zmien v programovom rozpočte. V tomto bode viedli poslanci rozpravu o ME v basketbale hráčov do 18 rokov, ktoré malo mesto spolufinancovať sumou 30 000 eur prostredníctvom OOCR Rezort Piešťany. V dlhej diskusii zaznievali rôzne vyjadrenia, pričom väčšina z prítomných bola za podporu podujatia, i keď niektorí poukazovali na neakceptovateľnú výšku sumy, ktorá by mohla byť využitá i na pálčivejšie a dlhodobo neriešené problémy. Z viacerých úst zaznievala aj kritika voči radnici kvôli obsahovej stránke predkladaného materiálu i tomu, že sa nedostal na stôl komisií okrem Komisie pre financie a podnikanie. Poslanci návrh nakoniec schválili, za bolo 14 z nich. Majstrovstvá Európy sú naplánované v termíne od 26. júla do 6. augusta 2017 v Bratislave a Piešťanoch.

„Vnímam to ako mierne nesystémové riešenie, „ad hoc“ riešenie čo ja už x-krát spomínam. Pokiaľ my sa nedostaneme na to systémové riešenie v rozpočte, teda najprv musíme tieto rezíduá alebo nedostatky z minulosti vyriešiť a potom môžeme rozdávať a dávať na Majstrovstvá Európy, na tenistov, futbalistov, basketbalistov a možno rugbistov. Čiže môj návrh je taký, že 10 000,- na ME a 20 000 eur na zvýšenia rozpočtovej položky na opravy a rekonštrukcie školských zariadení,“ prezentoval svoj názor počas rozpravy Juraj Brna.

Poslankyňa Zita Bruncková, členka Komisie pre financie a podnikanie tlmočila stanovisko, podľa ktorého komisia neodsúhlasila ani euro, nakoľko materiál na komisiu bol len príliš strohou poznámkou a neobsahoval konkrétne informácie o tom na čo budú finančné prostriedky vo výške 30 000 eur použité. 

„Turnaj takejto kvality a takéhoto rozsahu je na Slovensku organizovaný po prvý krát. Je to veľká pocta slovenskému basketbalu, je to veľká možnosť a veľká prestíž pre celé Slovensko. Čo sa týka ďalšej perličky, tak naša reprezentácia chlapcov do 18 rokov sa po prvý krát za existenciu samostatného slovenského basketbalu prebojovala do A divízie, čo znamená do najvyššej divízie Majstrovstiev Európy. Čiže po prvý krát budú v najvyššej divízii, ktorej ME budú organizované na Slovensku a po prvýkrát so slovenským tímom… To, že sme sa rozhodli pre organizáciu v Bratislave a v Piešťanoch má dva základné aspekty. Bratislava tá bola jasná, je to hlavné mesto usporiadateľskej krajiny a malo by byť angažované do organizácie Majstrovstiev Európy a Piešťany boli zvolené práve kvôli tomu, že v Piešťanoch to basketbalom žije,“ uviedol vo svojom príspevku Martin Struhár, riaditeľ turnaja mužských Majstrovstiev Európy do 18 rokov na Slovensku.

„Uvedomme si, že pokiaľ sa budeme podieľať na spolufinancovaní tak ako to žiadajú páni, ukážeme aj ostatným, potencionálnym budúcim organizátorom, rôznych majstrovstiev, že sme priateľskí k takýmto aktivitám a že vítame v meste také športové aktivity… Ja to vidím takto. Nebuďme naozaj malicherní lebo také, že dajme im 10 000,- a budeme sa tváriť, že ako sme im pomohli, to nie je správne. Niekedy treba niečo viacej dať, aby sme niečo viac mohli dostať, aby sme sem prilákali aj tých ostatných,“ povedala Iveta Babičová.

„Úsilie basketbalového hnutia v Piešťanoch si zaslúži pozornosť, veľkú pozornosť, teraz myslím po tej technickej stránke, po tej športovej je to druhá kapitola. Myslím si, že by to bola určitá satisfakcia pre týchto ľudí a odmena, či už je to pán Drgoň, alebo pán Nerád, ktorý to zafinancoval (Diplomat arénu, pozn. redakcia) a na druhej strane športové výkony pod vedením Pospíšila, ktoré má s Čajkami. Keďže máme predpoklady na finančné krytie týchto prostriedkov, všetkými desiatimi som za,“ vyjadril sa k téme poslanec Remo Cicutto. 

Andrej Klapica konštatoval, že Komisia pre financie a podnikanie nemala vôbec žiadne informácie a ani sami organizátori nevedeli, že materiál bude na túto komisiu predkladaný. Uviedol, že to boli hlavné dôvody prečo sa komisia rozhodla nepodporiť návrh. Poslanec ďalej deklaroval, že Majstrovstvá Európy v basketbale víta, pretože ich považuje za dobrú propagáciu nášho mesta vo svete prostredníctvom návštevníkov, dobrú príležitosť pre reklamu miestneho cestovného ruchu, ako aj veľkú reklamu pre šport smerom k mládeži.

„Tento materiál bol pôvodne naplánovaný na máj, na májové zastupiteľstvo, hovorím o podpore basketbalového podujatia a z operatívnych dôvodov to bolo preložené na apríl. Juraj Brna to nazval ako nezodpovedné a nesystémové riešenie a ja s týmto plne súhlasím… Ja teraz tvrdím, že radnica a spôsob, akým to bolo odprezentované a že nebol dostatok informácií, bolo to šité horúcou ihlou, bolo to narýchlo preložené na apríl, že radnica ubližuje takémuto veľmi potrebnému a dôležitému podujatiu,“ uviedol Martin Cifra.

„Nedá mi to, aby som na to nereagoval. Úrad je tu stavaný do takého svetla ako je. Musím si zastať svojich kolegov, v súčasnej dobe úrad vykonáva veľmi veľa akcií, je to vidieť vonku, mnohí kolegovia sú pracovne veľmi vyťažení a z tohoto dôvodu – či je tento argument oprávnený alebo nie je. Pre mňa je podstatné, že to samozrejme bolo prerokované vo finančnej komisii, ktorá to stanovisko má aké má,“ reagoval prednosta MsÚ Eduard Strapatý.

Poslanec Peter Jančovič kritizoval úroveň spracovaného materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva, ktorý bol podľa neho spracovaný povrchne a Majstrovstvá Európy do 18 rokov v ňom takmer vôbec neboli spomenuté. 

„Teraz, keď už sa tu viackrát rozprávalo o nejakej Pandorinej skrinke, týmto krokom aj keď pán Cicutto hovorí, že je to výnimočne 30 000,- otvoríme nejakú Pandorinu skrinku, kde budú všetci chcieť podporu v budúcich rokoch. Ja by som im to mile rád dal, ale buďme realisti a poďme do takých čísiel, ktoré vieme ustáť a nie ísť do niečoho čo nevieme ustáť. Keď si zoberieme Bratislavu, ktorá povie objem podpory 50 000,- tak to je Bratislava s rozpočtom x miliónov a nie mesto Piešťany s rozpočtom 20 miliónov aj s kapitálkami,“ vyjadril sa Tomáš Hudcovič.

Mestské zastupiteľstvo návrh podpory mužských Majstrovstiev Európy do 18 rokov nakoniec sumou 30 000 eur schválilo, za bolo 14 poslancov, zdržali sa dvaja a dvaja boli proti.

-lt/Zdroj: Mestské zastupiteľstvo/Foto: vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972