Connect with us

Aktuality

Poslanci opäť zasadnú tento štvrtok, čaká ich zaujímavá správa o kontrole

Published

on

Program 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude mať opäť dve desiatky bodov. Ak sa poslanci nedohodnú inak, na konci sa budú zaoberať zaujímavými výsledkami kontrol hlavného kontrolóra Petra Konečného. Jeho správa obsahuje nielen zistenia, o ktorých píšeme tu a stáli miesto bývalú prednostku Dášu Rehákovú, ale preveroval tiež, či mesto v mesiaci september zabezpečilo výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia – vydávanie rozhodnutí o povolení výrubov stromov. Jeho kontrola ukázala, že úrad na tomto úseku viac ako mesiac prakticky nefungoval. Zodpovednosť podľa kontrolóra padá aj na plecia Ivana Pauera, povereného vedením novovzniknutého oddelenia.

IMG_2159_resize„Kontrolou bolo zistené, že táto povinnosť mesta, ktorú malo s účinnosťou od 01. 09. a následne tiež od 11. 09. 2015 (po zmene Organizačného poriadku MsÚ) zabezpečovať oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, nebola zabezpečená v zmysle ustanovenia § 11 Organizačného poriadku MsÚ, pretože poverený vedúci tohto oddelenia, ktorý prijal v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverenie, aby v celom rozsahu riadil oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, nezabezpečil na základe jemu určených úloh podľa § 8 ods. 5 Organizačného poriadku MÚ na úseku životného prostredia v mesiaci september plnenie výkonu štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou. Ďalej bolo pri kontrole zistené, že za celý mesiac september 2015 až do termínu 07. 10. 2015 neboli žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov vôbec vybavované v zmysle príslušnej legislatívy…“ uvádza hlavný kontrolór.

Celý program rokovania, ako je zverejnený na webovej stránke Mesta Piešťany aj s linkom na jednotlivé materiály:

 1.  Otvorenie   –   schválenie programu zasadnutia
 2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 1. októbra 2015 
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Odvolanie JUDr. Eriky Studenej z funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o.  
 5. Nákup zametacieho vozidla z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o.  Piešťany
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 
 7.  Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025 
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 
 9. Poskytnutie dobrovoľného príspevku zo strany Mesta Piešťany pre  OO CR  Rezort Piešťany
 10. Návrh  na  prevod  vlastníctva  nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou, lokalita Vodárenská. Návrh  podmienok  obchodnej  verejnej  súťaže  na prevod  vlastníctva  nehnuteľnosti,  lokalita Vodárenská
 1. Návrh na určenie prebytočnosti  majetku CVČ – Ahoj Piešťany. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Teplická ulica Piešťany pre Jána Zenkaya a manž. Jarmilu Zenkayovú
 1.  Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova Piešťany pre Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany 
 2.  Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Západoslovenskú distribučnú a. s., lokalita Nábr. I. Krasku
 3. Návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4640705 pre Mgr. Zuzanu Višňovskú 
 4. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola –  informácia 
 5. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové 
 6. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 11. zasadnutia MsZ r. 2015 
 7.  Rôzne
 8.  Interpelácie poslancov
 9.  Záver

-red-, foto: L. Turňa

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články