Mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo túto stredu na mestskom úrade v zasadačke, malo na programe okrem zákonom stanovených iba dva body. Jedným z nich bolo odvolanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, ktorý odchádza v skúšobnej dobe na vlastnú žiadosť a druhým Informatívne oboznámenie s výsledkami bezpečnostných kontrol. Práve tento bod bolo nutné podľa zástupcov vedenia mesta prerokovať bez prítomnosti verejnosti, pretože išlo o utajované informácie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť mesta.

Pred mestským zastupiteľstvom sa konala aj Mestská rada. Práve tu podal návrh jej člen Jozef Malík (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany), aby primátor mesta namiesto opätovného vymenovania dočasného riaditeľa, ako náhrady za odchádzajúceho Prochásku, navrhol zastupiteľstvu ako kandidáta Igora Blaška, ktorý vzišiel z prvého výberového konania na riaditeľa a nehlasovalo sa o ňom pri prvej voľbe. Argumentoval tým, že nástup riaditeľa rieši mesto už od novembra 2014 a nové výberové konanie tento stav iba predĺži. Jeho návrh nezískal dostatočnú podporu ostatných členov a rovnako to dopadlo aj na rokovaní zastupiteľstva. Primátor Miloš Tamajka teda na miesto riaditeľa Služieb mesta Piešťany vypíše nové výberové konanie a dočasne túto organizáciu povedie jej právnička Erika Studená.

IMG_5837_resize

Ďalší bod rokovania vyvolal búrlivú diskusiu o potrebe vylúčenia verejnosti a podpise mlčanlivosti poslancov o predkladaných skutočnostiach. Poslanec Peter Jančovič (nezávislý) upozornil, že mesto malo poslancov minimálne vopred informovať o tom, prečo a aké prehlásenie o mlčanlivosti majú podpisovať. Nakoniec sa väčšina členov rozhodla, že informácie o prípadnom bezpečnostnom incidente počuť chcú a o tomto bode ďalej zastupiteľstvo rokovalo za zatvorenými dverami. Mlčanlivosť podpísala asi polovica poslancov, tí dostali časť predneseného materiálu aj písomne.

IMG_5956_resize

Poslanci dostali v správe informáciu o vykonaných kontrolách, ktorých bolo päť. Ich výsledky nie sú ešte úplne spracované, ale i tak bolo pomenovaných viacero nedostatkov v oblasti bezpečnosti, ktoré bude musieť radnica v dohľadnej dobe odstrániť.

Odpovede na otázky, ktoré zaujímali poslancov a taktiež verejnosť viac, teda čo konkrétne sa dialo na radnici 7. marca, či nastal bezpečnostný incident, prečo sa kupovali harddisky v sobotu večer, prečo boli odobraté zamestnancom počítače, nepadli.

Rokovanie s vylúčením verejnosti trvalo asi dve hodiny, po ňom zastupiteľstvo pokračovalo bodmi Rôzne a interpeláciami poslancov. Ako prvá vystúpila poslankyňa Iveta Babičová (SDKÚ – DS), ktorá navrhla prijať uznesenie, že sa vzdáva dlhoročnej funkcie v dozornej rade ŠHK 37, kvôli blogu ďalšieho člena zboru Jána Jánošíka (nezávislý – člen klubu Spoločne pre Piešťany). Poslanci jej návrh väčšinou hlasov prijali.

Šéf najväčšieho poslaneckého klubu Tomáš Hudcovič sa vo svojom vstúpení opýtal primátora, či nechce oboznámiť poslancov so situáciou v TAVOS-e, kde sa bude čoskoro konať valné zhromaždenie, načo primátor zareagoval, že bude zastupiteľstvo informovať. Hudcovič však pokračoval návrhom, aby ich po vzore Trnavy informoval vopred a dal si svoje kroky plénom odobriť. Miloš Tamajka však oponoval, že Trnava je iba jedným zo 70-tich akcionárov TAVOS-u a nikto z ďalších obcí takto nepostupoval.

IMG_5851_resize

V závere rokovania s interpeláciou ohľadom Služieb mesta Piešťany prišiel poslanec Andrej Klapica (KDH). Navrhol, aby vedenie služieb pripravilo zoznam návrhov opatrení, ktoré mal v pláne uviesť do života odchádzajúci riaditeľ Miroslav Procháska.  Po približne  štyroch hodinách rokovania sa poslanci rozišli.

-ad/th-, foto: L. Turňa

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972