Poslanci dnes vyslovili vedeniu mesta nedôveru

Poslanci dnes vyslovili vedeniu mesta nedôveru

1. októbra 2015 Off Od PNky.sk

Na 9. búrlivom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 1. októbra hlasovali poslanci o vyslovení nedôvery primátorovi Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a prednostke Mestského úradu Dáše Rehákovej. S návrhom vystúpil poslanec Juraj Brna a v dôvodovej správe okrem iného uviedol aj zoznam nesplnených, nesprávne splnených a čiastočne splnených uznesení, ktorých bolo podľa materiálu dohromady 24. Ďalšími argumentmi bol neštandardný postup pri zmene organizačnej štruktúry a tiež 27 porušení zákona alebo interného predpisu, ktoré vo svojej správe odhalil hlavný kontrolór. Poslanci po viacerých interpeláciách vyslovili primátorovi, viceprimátorovi a prednostke nedôveru v pomere hlasov 16 za 1 proti a 2 poslanci sa hlasovania zdržali.

Poslanec Jánošík navrhol pridať do návrhu na vyslovenie nedôvery aj prednostku mestského úradu Dášu Rehákovú. V bode B hlasovali poslanci o tom, aby primátor Miloš Tamajka z postu svojho zástupcu viceprimátora Michala Hyneka. Za bolo v tomto prípade rovnako 16 poslancov 1 proti a 2 sa zdržali hlasovania.IMG_2870_resize

„Spôsob vykonania bezpečnostného auditu mal a má negatívny vplyv na chod MsÚ. Mnohé skutočnosti, ktoré neboli v tejto súvislosti korektne vykonané, boli pomenované aj v médiách a sú všeobecne známe. Ilustráciou celej situácie je už len fakt, že existujú 2 Záznamy z 20. apríla s rôznym obsahom v určitej časti od Inšpektorátu práce v Trnave práve na vykonanú kontrolu na Mestskom úrade v súvislosti s bezpečnostným auditom prijaté na MsÚ pod rovnakým číslom. Aká je ich dôveryhodnosť a výpovedná hodnota? Je dôveryhodné ak sa nevyužil kamerový záznam na objasnenie sporných skutočností?“ povedal vo svojom prejave poslanec Juraj Brna.

IMG_2715_resize

Ako negatívna v činnosti vedenia mesta boli uvedené nezvládnutá tvorba rozpočtu na rok 2016, pričom prvé stretnutie bolo realizované až 28. septembra, netransparentné prijímanie nových zamestnancov, opakované porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, neplnenie uznesení a slabá komunikácia s poslancami. Ako ďalšie dôvody uviedol poslanec Juraj Brna zahmlievanie, zavádzanie, nehovorenie pravdy, vyhýbanie sa odpovedi, odkazovanie na hovorkyňu a v neposlednom rade nerealizované sľuby.

IMG_2730_resize„To čo je tu podľa mňa najzarážajúcejšie je to, že dokument s rozličným obsahom je zaradený pod rovnakým číslom a pod rovnakým dátumom. Ja osobne nie som odborník na doručovanie listín, ale očakával by som, že prijmem jednu listinu, zistím, že tam je chyba a zavolám na inšpektorát práce nech to opravia a zaevidujem tento dokument pod novým číslom a priložím ho do spisu. Máme vážne pochybnosti o vašej serióznosti ohľadom tohto dokumentu a mám obavy, či sa takéto veci nebudú opakovať pri niektorých závažnejších a tým nechcem povedať, že tento prípad je málo závažný,“ povedal poslanec Tomáš Hudcovič.

Medzi 24 nesplnenými, nesprávne splnenými alebo len čiastočne splnenými uzneseniami figurovali napríklad vypracovanie štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje, vytvorenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu základnej školy E. F. Scherera slúžiacej ako podklad pre žiadosť na čerpanie prostriedkov. Ďalej to bolo nespracovanie materiálu v súvislosti s výstavbou Tréningovej hokejovej haly a technického stavu súčasného chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne, predloženie materiálu o možnosti nového umiestnenia mobilnej ľadovej plochy či spracovanie analýzy nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola.

IMG_2789_resize„Toto uznesenie, o ktorom ideme hlasovať, nemá žiadne právne následky, takže vy sa nám môžete len zasmiať. To, že sme došli do tohto bodu je jeden jasný výkričník, že niečo je potrebné zmeniť. Hovoril som o tom v predchádzajúcom bode rokovania, ale vedenie mesta na základe tých skutočností čo sa nahromadili považujem za nie celkom kompetentné. Keďže v tomto sa mi zdá že ide skôr o to, aby sme vás strápnili ako ľudské bytosti ja osobne sa toho zdržím. Viem si predstaviť, že pracujete, ale nie asi celkom dostatočne,“ povedal poslanec Andrej Klapica.

IMG_2745_resize

„V médiách je na nás usporiadavaný hon. Chápal by som to ak by sme zneužili právomoci verejného činiteľa alebo spôsobili nejaké veľké finančné škody. Nedávno som čítal od pána Trnavského primátora Bročku jeden veľmi zaujímavý článok, kde vysvetľoval čo sa dej a keď som to čítal myslel som si, že to je o mne. Nebudem vám vysvetľovať detaily, ale tieto vecí, ktoré nastávajú či je to organizačná zmena, alebo zmeny v mestských podnikoch, kde sme akcionári. Od týchto dní nastala táto honička na naše osoby, samozrejme, že sa vyťahujú rôzne zámienky, že sme nerobili výberové konanie alebo robíme zle zmenu organizačnej štruktúry. Tá alfa-omega je niekde inde… Vzhľadom na to, že robíme nejaké veci, ktoré nie sú populárne nastali tlaky, hlavne mediálne a ja si dovolím tvrdiť, že sú za tým iné ciele,“ povedal primátor Miloš Tamajka.

-lt-