Poslanci chcú obmedziť projekty „do šuplíka“

Poslanci chcú obmedziť projekty „do šuplíka“

6. mája 2015 Off Od PNky.sk

Jednou z tém, ktorými sa začalo zaoberať mestské zastupiteľstvo po novembrových voľbách, boli aj projektové dokumentácie, ktoré kvôli nedostatku financií na pokračovanie práce s nimi, nakoniec skončili „v šuplíku.“ Podľa predsedu Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, poslanca Petra Tremboša (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) by sa projekty mali robiť až vtedy, keď mesto zabezpečí financie aj na realizáciu.

IMG_5018_resize

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta tento problém preberala na svojom marcovom zasadaní a jej členovia sa zhodli na tom, že takýto postup je neefektívnym narábaním s financiami. „V minulosti boli často mestom objednávané rôzne štúdie a projektové dokumentácie, na ktorých realizáciu neboli v danom čase vyčlenené v mestskom rozpočte finančné prostriedky. Typickým príkladom je projekt výstavby nového kúpaliska. Na jeho prípravu boli vynaložené značné financie bez toho, aby sa vyčlenili zdroje na realizáciu a následnú prevádzku. Komisia preto odporučila, aby sa v budúcnosti pri každej takejto investícii povinne preukázal aj spôsob zaistenia zdrojov na jej realizáciu v konkrétnom rozpočtovom období,“ uvádza P. Tremboš.

kupalisko-03

 O zoznam už zaplatených, ale doteraz nerealizovaných projektových dokumentácií (PD) požiadal vo svojej interpelácii ešte na decembrovom zasadaní mestského parlamentu aj ďalší poslanec z tohto klubu – Juraj Brna (nezávislý), ktorý je vo funkcii už druhé volebné obdobie. Podľa tabuľky, ktorú vytvoril mestský úrad, má mesto zatiaľ vypracované skoro štyri desiatky projektov za necelých 380 tisíc eur a 12 štúdií za asi 55 tis. eur. Najstaršie pochádzajú z roku 2001 a trinásť z nich by pri použití vyžadovalo aktualizáciu.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Najdrahším projektom je už spomínané plavecké centrum, kde za štúdie, zámery a projekty zaplatilo mesto 75 143 €, ďalej Domov sociálnych služieb, ktorý mal vzniknúť v budove bývalej školy na A. Trajana (69 111 €) a rekonštrukcia mestského parku, kde sú spracované tri PD za približne 63 tisíc eur. 

Treba spomenúť, že niektoré z projektov muselo spracovať mesto kvôli žiadosti o dotáciu, ako napríklad Domov sociálnych služieb na sídlisku A. Trajan. Tento trend však pomaly ustupuje a niektorí poskytovatelia dotácií vyžadujú od žiadateľov namiesto celej dokumentácie len takzvaný projektový zámer.

-red-, foto: L. Turňa, archív