Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa po prázdninách uskutoční prvýkrát vo štvrtok 1. októbra v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Poslanci začnú rokovať o čosi skôr, ako bývalo zvykom, už o 12 – tej hodine. O zmenu žiadali sami členovia MsZ, pretože rokovanie sa často predlžovalo do neskorých nočných hodín. Na programe majú tento štvrtok opäť skoro tri desiatky bodov. Okrem plnenia uznesení, pripomienok a dopytov obyvateľov budú hneď na úvod schvaľovať vymenovanie nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany či návrhy na rozdelenie stotisícovej dotácie do športu.

Služby mestaPo nich budú pokračovať v programe napríklad aj schvaľovaním Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje, ďalej návrhom Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti a zaoberať sa budú aj Zmenami a doplnkami územného plánu mesta Piešťany po jeho aktualizácii. Medzi ďalšími bodmi sú tiež návrhy na vyradenie nepotrebného majetku, ďalej požiadavky na odkúpenie či predaj pozemkov ale i usporiadanie viacerých majetkoprávnych vzťahov.

Poslanci tiež rozhodnú o zaradení do predaja bývalý dom brannej výchovy na Žilinskej cesta. Budovu, ktorá bola skolaudovaná v roku 1990 mesto ponúkalo na predaj už minulý rok za približne milión eur. Podľa nových podmienok by sa mal úrad uspokojiť s minimálnou sumou 800 tisíc eur.

Medzi posledné body programu zaradila radnica aj informácie o predaji akcií Prima banky, za ktoré ponúkli začiatkom roka majitelia 600 eur/kus. Spolu by tak mesto pri predaji získalo 22 800 eur. Ponuku mesto neakceptovalo, vo verejnej obchodnej súťaži však do konca júla nebola mestskému úradu doručená žiadna ponuka a obchodná verejná súťaž bola neúspešná.

IMG_7075V auguste opäť poslala Prima banka mestu ponuku na odkúpenie akcií, tentoraz v nižšej cene 585,00 € za akciu, celkovo 22 230 €. Ponuka platí do 15.októbra. Na bratislavskej burze majú akcie kurz 628,17 € za kus. Mesto sa tak musí rozhodnúť, či 38 akcií predá majiteľom alebo vyhlási novú súťaž.

Pred klasickými bodmi Rôzne a Interpeláciami poslancov sa zastupiteľstvo bude zaoberať ešte možnosťou oživenia Mirkoregiónu Zelená cesta Piešťany – Vrbové, a tiež správou hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol. Všetky predkladané materiály nájdete tu.

Zdroj: www.piestany.sk/red, foto: L. Turňa, A. Drahovská

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972