Connect with us

Aktuality

Poslanci budú rokovať o dotáciách, bazéne, letisku aj autobusoch…

Published

on

Mestských poslancov čaká zajtra, vo štvrtok 26. mája opäť náročné rokovanie až s 30 – bodovým programom. Po preverení plnenia uznesení a vystúpení obyvateľov rozhodnú o dotáciách v siedmich oblastiach, navrhovaných zmenách územného plánu, ale venovať sa budú aj novému nariadeniu o odpadoch, ďalším krokom na oddĺženie Letiska Piešťany či optimalizácie cien cintorínskych služieb. Medzi významné témy pre budúcnosť patria i otázky ohľadom výstavby bazéna a hľadanie riešenia Mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch.

zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (11)

 

 

Podrobnejšie materiály na 3. zasadnutie MsZ, ktoré sa koná vo štvrtok 26. mája od 14,00 h v Mestskej knižnici mesta Piešťany sú k dispozícii na stiahnutie z mestskej stránky tu.

 

 

 

Program:

 1. Otvorenie –  schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.04.2016
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie
 5.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky
 6. Návrh na poskytnutie dotácií v  oblasti rozvoj školstva a vzdelávania
 7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej
 8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít
 9. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 10. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Piešťany v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja
 11. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch
 13. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
 14. Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt, s. r. o. za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby „Mestská plaváreň a wellness“
 15. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 16. Nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením
 17. Nákup nového osobného motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie
 18. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú
 19. Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
 20. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita staré trhovisko – Nálepkova
 21. Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s. r. o., lokalita E. Belluša, Piešťany
 22. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku Mestom Piešťany, lokalita Priemyselná, Piešťany
 23. Návrh  Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
 24. Mestská  autobusová doprava na území mesta Piešťany – riešenie pre rok 2016
 25. Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských  zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2016
 26. Návrh na rozšírenie programovej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany roky 2015-2015 o projekt Vybudovanie Zberného dvora v meste Piešťany
 27. Spolufinancovanie pre projekt Vybudovanie Zberného dvora v Meste Piešťany“.
 28. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2016
 29. Rôzne
 30. Interpelácie poslancov
 31. Záver

-red-, ilustr. foto: archív PNky

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články